NORMATIVES I DOCUMENTS
Vicerectorat de Relacions Laborals i Vicerectorat Adjunt al Rector i de Personal Docent i Investigador de la Universitat de Barcelona
Pàgs. 80
6,00
Vicerectorat de Relacions Laborals i Vicerectorat Adjunt al Rector i de Personal Docent i Investigador de la Universitat de Barcelona
Pàgs. 81
Unitat d’Igualtat de la Universitat de Barcelona (ed.)
Pàgs. 141
Vicerectorat de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística
Pàgs. 68
Vicerectorat de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística
Pàgs. 67
Vicerectorat de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística
Pàgs. 40
Vicerectorat de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística
Pàgs. 42
Vicerectorat de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística
Pàgs. 40
6,00
Unitat d’Igualtat de la Universitat de Barcelona (ed.)
Pàgs. 24
6,00
Vicerectorat de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística
Pàgs. 39
Vicerectorat de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística
Pàgs. 68
6,00
Vicerectorat de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística
Pàgs. 68
Relacions Institucionals i Protocol
Pàgs. 30
Comitè d’Ètica de la Universitat de Barcelona
Pàgs. 18
Comitè d’Ètica de la Universitat de Barcelona
Pàgs. 17
Comitè d’Ètica de la Universitat de Barcelona
Pàgs. 19
Vicerectorat d’Estudiants i Política Lingüística
Pàgs. 29
1 2 3 
Dos campus d'excel·lència internacional