Codi d’integritat en la recerca de la Universitat de Barcelona (eBook)
Matèria: Publicacions institucionals
Format: PDF
Pàgines: 98
ISBN: 978-84-9168-502-9
Data d’edició: 2020


Codi d’integritat en la recerca de la Universitat de Barcelona (eBook)
Universitat de Barcelona
El Codi d’integritat en la recerca de la Universitat de Barcelona, aprovat el maig de 2020, té com a fonament el Codi ètic d’integritat i bones pràctiques de 2018 i, com a precedent específic, el Codi de bones pràctiques en recerca, aprovat l’any 2010, al qual substitueix. Així, aquest nou document estableix l’obligació del personal acadèmic i investigador de mantenir la integritat en l’exercici de la seva feina i apel·la a l’honestedat professional com a valor clau que s’ha de reconèixer i fomentar. En aquest sentit, aprofundeix en els factors que determinen la integritat científica i acadèmica i tracta de qüestions fonamentals com ara la formació continuada en integritat de la recerca, el respecte per l’autoria intel·lectual del treball acadèmic i la gestió dels casos de frau científic (plagi, falsificació, invenció, apropiació o fabricació de dades), entre altres qüestions.
Dos campus d'excel·lència internacional