Codi ètic d’integritat i bones pràctiques de la Universitat de Barcelona (eBook)
Matèria: Publicacions institucionals
Format: PDF
Pàgines: 19
Data d’edició: 2019


Codi ètic d’integritat i bones pràctiques de la Universitat de Barcelona (eBook)
Comitè d’Ètica de la Universitat de Barcelona
L’objectiu del Codi ètic és ser una guia d’actuació que orienti i doni suport als drets i les obligacions de la comunitat integrant de la Universitat de Barcelona en l’exercici de la seva llibertat i responsabilitat. Aquesta finalitat és indeslligable dels principis fonamentals de la Universitat de Barcelona —llibertat, democràcia, justícia, igualtat i solidaritat—, recollits en el seu Estatut, i és inseparable del respecte per les persones i la institució, la cura de la convivència, el foment de les condicions per a un treball digne i de qualitat, i el compromís, com a universitat pública, amb una cultura de col·laboració entre tots els seus membres.
Dos campus d'excel·lència internacional