Reglament de símbols, honors i protocol (eBook)
Matèria: Publicacions institucionals
Format: PDF
Pàgines: 30
Data d’edició: 2019


Reglament de símbols, honors i protocol (eBook)
Relacions Institucionals i Protocol
El Reglament de símbols, honors i protocol de la Universitat de Barcelona regula les normes de protocol, cerimonial, honors i distincions de la Universitat, així com la presidència i precedències en els actes acadèmics organitzats per la UB i la definició i el contingut de les cerimònies solemnes. També inclou les actuacions que convé seguir en cas de defuncions de la comunitat universitària.
Dos campus d'excel·lència internacional