Pla de llengües de la Universitat de Barcelona 2022-2025
Matèria: Lingüística
Format: 12 x 17 cm
Pàgines: 40
Data d’edició: 2022
Formats disponibles:
. Preu 6 €
Pla de llengües de la Universitat de Barcelona 2022-2025
Vicerectorat de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística
La vocació internacional de la Universitat de Barcelona és indeslligable del seu compromís amb la societat i la llengua del país. En aquest context, esdevé imprescindible conjugar el multilingüisme propi de l’actual espai europeu d’educació superior amb el compromís de protegir, usar i promoure la llengua pròpia de Catalunya. El present Pla de llengües estableix i garanteix el desenvolupament de la política lingüística de la Universitat de Barcelona durant el període en què serà vigent —fent un èmfasi especial en la necessitat de garantir els drets lingüístics de l’alumnat— i, així mateix, dona continuïtat, renova i actualitza els tres plans de llengües que l’han precedit.
Dos campus d'excel·lència internacional