Temps d'Educació
2n semestre 2023
 • Suport institucional:
 • Maria Rosa Buxarrais (directora de l’Institut de Desenvolupament Professional–ICE), Mercedes Gracenea (cap de la Secció de Publicacions), Silvia Burset (degana de la Facultat d’Educació), Concepció Amat Miralles (vicerectora de Política Docent), Pilar Delgado Hito (vicerectora de Política Acadèmica i Qualitat) i Markus González Beilfuss (vicerector de Política d’Internacionalització)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Adjunt a direcció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Àngel Pascual (Universitat de Barcelona)

 • Compaginació i correcció de textos:
 • Sofía Caballero i Serveis Lingüístics de la UB

  Temps d’Educació està subjecta a la llicència Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0). Podeu consultar la llicència completa a:
  Licencia de Creative Commons

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  La revista es publica amb periodicitat semestral.

  Els originals són avaluats per dos experts externs a l’equip editorial experts en l’àrea de coneixement de la pedagogia, amb un sistema de revisió per parells i doble cec per tal d’assegurar l’anonimat d’autors i avaluadors. En el cas que es produeixi una disparitat de criteris en els dos informants, es demanarà una tercera avaluació a una persona externa a l’equip editorial. Un cop feta l’avaluació, l’autor rebrà la resposta de la direcció de la revista, tant si l’article ha estat rebutjat com si ha estat acceptat, i indicant-ne, si és el cas, els canvis necessaris i els suggeriments de millora que indiquen els informes, així com altres criteris editorials de la revista que calgui adaptar. El període de tramitació de l'avaluació no superarà els tres mesos. Si escau, l’autor podrà tornar a presentar l’original, que serà novament avaluat. Les seccions de Monografia, d’Estudis i Recerques i de Reflexions i Assaigs requereixen avaluació externa.

  La revista va destinada al públic interessat en la teoria i la praxi de la pedagogia, les ciències de l’educació i la formació en tots els àmbits i nivell, des d'un punt de vista reflexiu i científic.

  Els articles poden estar escrits en català, castellà, anglès, francès, portuguès i italià.

  Els autors que publiquen en aquesta revista estan d’acord amb els termes següents:
  1. Els autors conserven els drets d’autoria i atorguen a la revista el dret de primera publicació, amb l’obra disponible simultàniament sota una Llicència d’atribució de Creative Commons de Reconeixement-NoComercial, que permet compartir l’obra amb tercers, sempre que aquests en reconeguin l’autoria i la publicació inicial en aquesta revista.
  2. Els autors són lliures de fer acords addicionals independents per a la distribució no exclusiva de la versió de l’obra publicada a la revista (com ara la publicació en un dipòsit institucional), sempre que se’n reconegui la publicació inicial en aquesta revista.

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Monografia
Juan García-Gutiérrez es doctor en Pedagogía con mención europea y premio extraordinario. Profesor contratado en el Departamento de Teoría de la Educación y Pedagogía Social (UNED). Director del GID COETIC y miembro del grupo GIAFE-UCM de investigación en Antropología y Filosofía de la Educación. Fullbright visitin professor, College of Education, UI (Urbana-Champaign) y visiting fellow, School of Transnational Governance, EUI (Florencia). ORCID: 0000-0003-3966-406. Dirección electrónica: juangarcia@edu.uned.es 


La corrent transhumanista impacta en el procés educatiu qüestionant tant els seus fonaments pedagògics com el model antropològic humanista que tradicionalment atenem. Des d’un enfocament criticohermenèutic, el nostre objectiu amb aquest treball serà doble. No tan sols oferir una reflexió pedagògica àmplia i categories filosòfiques per poder analitzar aquesta corrent sinó, sobretot, comprendre i criticar dos arguments. El primer, com el transhumanisme, aconsegueix trastocar les finalitats humanes i, amb això, desenfocar la intencionalitat pròpia de l’educació; i el segon, reflexionar sobre el tipus de relació que el transhumanisme ens proposa establir amb les tecnologies. L’estudi passarà per quatre episodis amb la intenció final de contextualitzar el perquè de la necessitat d’articular una pedagogia de la vida de l’esperit, així com el reconeixement de l’educació com a experiència ètica autèntica que porta a la transfiguració.