Temps d'Educació
2n semestre 2023
 • Suport institucional:
 • Maria Rosa Buxarrais (directora de l’Institut de Desenvolupament Professional–ICE), Mercedes Gracenea (cap de la Secció de Publicacions), Silvia Burset (degana de la Facultat d’Educació), Concepció Amat Miralles (vicerectora de Política Docent), Pilar Delgado Hito (vicerectora de Política Acadèmica i Qualitat) i Markus González Beilfuss (vicerector de Política d’Internacionalització)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Adjunt a direcció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Àngel Pascual (Universitat de Barcelona)

 • Compaginació i correcció de textos:
 • Sofía Caballero i Serveis Lingüístics de la UB

  Temps d’Educació està subjecta a la llicència Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0). Podeu consultar la llicència completa a:
  Licencia de Creative Commons

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  La revista es publica amb periodicitat semestral.

  Els originals són avaluats per dos experts externs a l’equip editorial experts en l’àrea de coneixement de la pedagogia, amb un sistema de revisió per parells i doble cec per tal d’assegurar l’anonimat d’autors i avaluadors. En el cas que es produeixi una disparitat de criteris en els dos informants, es demanarà una tercera avaluació a una persona externa a l’equip editorial. Un cop feta l’avaluació, l’autor rebrà la resposta de la direcció de la revista, tant si l’article ha estat rebutjat com si ha estat acceptat, i indicant-ne, si és el cas, els canvis necessaris i els suggeriments de millora que indiquen els informes, així com altres criteris editorials de la revista que calgui adaptar. El període de tramitació de l'avaluació no superarà els tres mesos. Si escau, l’autor podrà tornar a presentar l’original, que serà novament avaluat. Les seccions de Monografia, d’Estudis i Recerques i de Reflexions i Assaigs requereixen avaluació externa.

  La revista va destinada al públic interessat en la teoria i la praxi de la pedagogia, les ciències de l’educació i la formació en tots els àmbits i nivell, des d'un punt de vista reflexiu i científic.

  Els articles poden estar escrits en català, castellà, anglès, francès, portuguès i italià.

  Els autors que publiquen en aquesta revista estan d’acord amb els termes següents:
  1. Els autors conserven els drets d’autoria i atorguen a la revista el dret de primera publicació, amb l’obra disponible simultàniament sota una Llicència d’atribució de Creative Commons de Reconeixement-NoComercial, que permet compartir l’obra amb tercers, sempre que aquests en reconeguin l’autoria i la publicació inicial en aquesta revista.
  2. Els autors són lliures de fer acords addicionals independents per a la distribució no exclusiva de la versió de l’obra publicada a la revista (com ara la publicació en un dipòsit institucional), sempre que se’n reconegui la publicació inicial en aquesta revista.

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Presentació


Focus i abast de Temps d’Educació
Temps d'Educació és una revista científica i acadèmica que publica treballs referits a la Pedagogia, les Ciències de l’Educació i la formació en tots els àmbits i nivells. Per tant, acollirà, de forma proporcionada -no necessàriament en cada número, però sí en el seu conjunt- els diferents continguts, àrees científiques i línies de recerca de les mencionades disciplines globalment considerades. Com a publicació universitària vetlla especialment pel rigor científic i el nivell intel·lectual del contingut.
El caràcter institucional d'aquesta publicació creiem que obliga, si no a la neutralitat, sí al pluralisme. Això no obstant, entenem que la revista ha d'optar decididament per una línia pedagògica renovadora i crítica. Aquesta, per altra banda, no és contradictòria amb la voluntat rigorosa i científica que ha de tenir. Igualment, la redacció no sempre ha de compartir les interpretacions i les orientacions del contingut dels treballs que s'hi publiquin. Es vetllarà perquè tinguin prou qualitat intel·lectual, però sense interferir en les interpretacions o valoracions que cada autor introdueixi en els seus treballs.
Temps d’Educació es proposa com a objectius fonamentals:
- Facilitar i estimular la comunicació, la interdisciplinarietat i la discussió científica entre les diferents línies de treball i àrees disciplinàries de les Ciències de l'Educació.
- ésser un òrgan científic obert a la comunitat deis qui conreen, des de la recerca, el pensament o la pràctica, les Ciències de l'Educació.

El contingut de la revista el componen articles inèdits en llengua catalana, castellana o anglesa, els quals es distribueixen en diferents seccions que poden variar en funció del número i de la temàtica:
- Monografia. S’aborda un tema d’estudi des de diverses perspectives amb una vocació interdisciplinar.
- Dossier. Consisteix en un tema monogràfic tractat per un mínim de tres especialistes sobre una qüestió determinada.
- Estudis i recerques. Inclou treballs empírics, de caràcter més objectiu, que fan ús de metodologies qualitatives i quantitatives.
- Testimonis pedagògics. Formada per històries de vida de persones rellevants que sistematitzen algun aspecte de l’educació i/o la pedagogia.
- Reflexions i assaigs. Articles de caire interpretatiu, hermenèutic, antropològic i històric, entre d’altres.
- Notes de lectura. Inclou recensions i comentaris en profunditat d’obres importants aparegudes recentment.

Indexacions
La revista està indexada a RACÓ, CBUC, Ulrich’s (Pro Quest), CARHUS, ISOC, Dialnet, Latindex, ERIH, Francis-Inist, Sociological Abstracts (Pro Quest, Bathesda), OEI, MIAR, RESH, REDINET, Qualis Capes (Brasil).