Temps d'Educació
2n semestre 2021
 • Consell editorial:
 • Maria Rosa Buxarrais (directora de l’Institut de Desenvolupament Professional–ICE), Mercedes Gracenea (cap de la Secció de Publicacions), Roser Boix (degana de la Facultat d’Educació), Concepció Amat Miralles (vicerectora de Política Docent), Pilar Delgado Hito (vicerectora de Política Acadèmica i Qualitat), Jordi Matas Dalmases (vicerector de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística) i Raúl Ramos Lobo (vicerector de Política d’Internacionalització)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

 • Compaginació i correcció de textos:
 • Miquel Tormo i Serveis Lingüístics de la UB

  Temps d’Educació està subjecta a la llicència Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0). Podeu consultar la llicència completa a:
  Licencia de Creative Commons

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a RACÓ, CBUC (Universitats de Catalunya), Ulrich (Pro Quest), In-Recs (Universidad de Granada), CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), Dialnet (Universidad de la Rioja), Latindex (UNAM, Mèxic), ERIH (European Science Foundation), Francis-Inist (CNRS), Sociological Abstracts (Pro Quest, Bathesda), OEI (Estados Iberoamericanos), DICE (CSIC), MIAR (UB), RESH (CCHS) i REDINET (MECD).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
MONOGRAFIA: El pensament pedagògic a l’Amèrica Llatina i Carib, des d’una perspectiva actual
Santiago Pich i Eduardo Galak 


Resum
El perspectivisme amerindi ha emergit com una de les elaboracions conceptuals més potents de les últimes dècades. Tot i procedir de l'antropologia social i l'etnologia, diversos camps del saber s'estan valent d'aquesta manera de veure el món per les seves pròpies construccions teòriques. No obstant això, en el camp de l'educació, almenys al Brasil i a l'Argentina, és una teoria que no es troba entre els referents a partir dels quals es produeix coneixement en aquest camp. I això crida l'atenció perquè el seu mentor és l’intel·lectual brasiler de més reconeixement en les humanitats contemporànies, Eduardo Batalha Viveiros de Castro (1951). Amb la intenció d'apropar el perspectivisme amerindi al camp de la formació humana s’ha elaborat el present estudi.
Paraules clau: Perspectivismo amerindio, formación humana, cuerpo, Viveiros de Castro

Recepció de l'original: 15/04/2021
Acceptació de l'article: 02/05/2021