Temps d'Educació
1r semestre 2012
 • Consell Editorial:
 • Antoni Sans (director de l’Institut de Ciències de l’Educació); Anna Escofet (degana de la Facultat de Pedagogia); Albert Batalla (degà de la Facultat de Formació del Professorat); Gemma Fonrodona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística); Teresa Anguera (vicerectora de Política Docent i Cientíca)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

  Temps d’Educació està subjecta a una llicència Creative Commons 3.0 de Reconeixement - No Comercial - Sense Obres Derivades. Podeu consultar la llicència completa a: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), In-Recs (Universitat de Granada), Latindex (UNAM, Mèxic), Dialnet (Universitat de la Rioja), ERIH (European Science Foundation), Ulrich’s (ProQuest), FRANCIS-INIST (Institut de l'Information Scientique et Technique-CNRS), SOCIOLOGICAL ABSTRACTS (ProQuest LLC, Bethesda).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Monografia. Música i poesia, punts de trobada
Glòria Bordons i Albert Casals 


Resum
L’article parteix de tres idees fonamentals: a) la importància de l’oralitat, en l’educació general i en l’educació poètica i artística en concret; b) la necessitat d’educar de forma holística, més enllà de cada disciplina; i c) els forts lligams històrics entre cançó i poesia en l’àmbit de la didàctica. A partir d’aquí, s’aborda la relació entre poesia i música des de quatre dimensions (fenomenològica, com-parativa, complementària i integradora) i se n’extreuen implicacions educatives i didàctiques. Des d’aquest plantejament i de cara a facilitar un ús integrat d’ambdues disciplines, l’article planteja un marc comú entre poesia dita en veu alta i música que en faciliti l’anàlisi. Es proposa un esquema amb tres dimensions (recepció sonora, interpretació escènica i creació) que permeti la comprensió de les obres i l’adquisició del sentit crític. Finalment, com a exemple il·lustratiu, es mostra l’aplicació de l’esquema a un poema recitat per Enric Casasses.
Paraules clau: poesia, música, escola, interdisciplinarietat

Recepció de l'original: 03/03/2012
Acceptació de l'article: 15/06/2012