Temps d'Educació
1r semestre 2022
 • Consell editorial:
 • Maria Rosa Buxarrais (directora de l’Institut de Desenvolupament Professional–ICE), Mercedes Gracenea (cap de la Secció de Publicacions), Roser Boix (degana de la Facultat d’Educació), Concepció Amat Miralles (vicerectora de Política Docent), Pilar Delgado Hito (vicerectora de Política Acadèmica i Qualitat), Jordi Matas Dalmases (vicerector de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística) i Raúl Ramos Lobo (vicerector de Política d’Internacionalització)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

 • Compaginació i correcció de textos:
 • Miquel Tormo i Serveis Lingüístics de la UB

  Temps d’Educació està subjecta a la llicència Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0). Podeu consultar la llicència completa a:
  Licencia de Creative Commons

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Els originals són avaluats habitualment per dos experts externs a la institució de l'autor/a en l’àrea de coneixement de la pedagogia, amb un sistema de revisió per parells i doble cec per tal d’assegurar l’anonimat d’autors i revisors. Quan sigui necessari, en produir-se una disparitat de criteris en els dos informants, es demanarà una tercera avaluació de l'article en qüestió a una persona externa a la institució de l'autor/a. Un cop feta l’avaluació, l’autor rebrà la resposta de la direcció de la revista, tant si l’article ha estat rebutjat com si ha estat acceptat, i indicant-ne, si és el cas, els canvis necessaris i els suggeriments de millora que indiquen els informes, així com altres criteris editorials de la revista que calgui adaptar. El període de tramitació de l'avaluació no superarà els tres mesos. Si escau, l’autor/a podrà tornar a presentar l’original, que serà novament avaluat.

  La revista va destinada al públic interessat en la teoria i la praxi de la pedagogia, les ciències de l’educació i la formació en tots els àmbits i nivell, des d'un punt de vista reflexiu i científic.

  La revista accepta originals en català, espanyol, i altres llengües d’ús acadèmic habitual en el nostre context.

  Els autors que publiquen en aquesta revista estan d’acord amb els termes següents:
  1. Els autors conserven els drets d’autoria i atorguen a la revista el dret de primera publicació, amb l’obra disponible simultàniament sota una Llicència d’atribució de Creative Commons de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada, que permet compartir l’obra amb tercers, sempre que aquests en reconeguin l’autoria i la publicació inicial en aquesta revista.
  2. Els autors són lliures de fer acords addicionals independents per a la distribució no exclusiva de la versió de l’obra publicada a la revista (com ara la publicació en un dipòsit institucional), sempre que se’n reconegui la publicació inicial en aquesta revista.

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
MONOGRAFIA: Pedagogia per a una memòria democràtica
Professora del Departament de Psicologia a la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes de la Univer-sitat de Vic-UCC. Investigadora del Grup de Recerca en Atenció a la Diversitat (GRAD). Adreça electrònica: nu-ria.padros@uvic.cat

Professora del Departament de Pedagogia a la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes de la Universitat de Vic-UCC. Investigadora del Grup de Recerca Educativa de la Universitat de Vic (GREUV). Adreça electrònica: nuria.simo@uvic.cat

Professor del Departament de Didàctica de les Arts i de les Ciències a la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes de la Universitat de Vic-UCC. Investigador del Grup de Recerca Educativa de la Universitat de Vic (GREUV). Adreça electrònica: josep.casanovas@uvic.cat
 


Arran de la possibilitat de demanar un ajut al Memorial Democràtic per a dur a terme un projecte de caràcter formatiu a la nostra facultat, un grup de professores i profes-sors vinculats al Museu Virtual de Pedagogia (MUVIP) de la Facultat d'Educació, Tra-ducció i Ciències Humanes (FETCH) i amb el suport del Centre d’Estudis i Recerca en Educació (CRED) de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVIC-UCC), vam elaborar un projecte de memòria democràtica. No era la primera vegada que treballàvem amb temes de memòria històrica i educativa ja que des del museu es pretén donar valor a la cultura pedagògica, a la memòria educativa i al patrimoni educatiu, així com també a la possibilitat de col·laborar en la construcció de la identi-tat pedagògica i professional dels educadors i educadores. És per això que en els últims anys s’han realitzat investigacions, activitats formatives i exposicions relacio-nades amb la memòria històrica en relació a la Guerra Civil, el franquisme i la transi-ció democràtica a fi de difondre el patrimoni educatiu.