Temps d'Educació
1r semestre 2020
 • Consell editorial:
 • Xavier Triadó (director de l’Institut de Desenvolupament Professional–ICE), Mercedes Gracenea (cap de la Secció de Publicacions), Roser Boix (degana de la Facultat d’Educació), Mercè Puig Rodríguez-Escalona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística), Amelia Díaz Álvarez (vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

 • Compaginació i correcció de textos:
 • Cristian Frutos, Judit Sabido, Patrícia Adan i Serveis Lingüístics de la UB

  Temps d’Educació està subjecta a la llicència Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0). Podeu consultar la llicència completa a:
  Licencia de Creative Commons

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a RACÓ, CBUC (Universitats de Catalunya), Ulrich (Pro Quest), In-Recs (Universidad de Granada), CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), Dialnet (Universidad de la Rioja), Latindex (UNAM, Mèxic), ERIH (European Science Foundation), Francis-Inist (CNRS), Sociological Abstracts (Pro Quest, Bathesda), OEI (Estados Iberoamericanos), DICE (CSIC), MIAR (UB), RESH (CCHS) i REDINET (MECD).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Reflexions i assaigs
Xavier Ibáñez Puig 


Resum
Alexandre Galí i Coll (1886-1969) és un clàssic del pensament pedagògic català, pioner en el treball per indicadors i referent dels corrents d’innovació pedagògica del nostre país. En el present article ens proposem establir quina és la relació que hi ha entre pedagogia i filosofia en el seu pensament. En dos llocs diferents de la seva obra, l’autor defensa aquestes dues tesis: 1/ Sense tècnica no hi ha pedagogia; i 2/ Sense filosofia no hi ha pedagogia. Però, què significa exactament aquesta segona afirmació? Dediquem el present estudi a respondre concretament aquesta pregunta. El que mostrarem és que, per a Galí, la missió de la pedagogia és –en un sentit que haurem d’aclarir– «salvar l’home» i, per aquesta raó, per a ell –com per a Hannah Arendt– no hi pot haver pedagogia sense un aclariment filosòfic de la condició humana.
Paraules clau: Alexandre Galí, pedagogia, filosofia, teoria de l’educació, història de l’educació.

Recepció de l'original: 16/01/2020
Acceptació de l'article: 18/05/2020