Temps d'Educació
1r semestre 2020
 • Consell editorial:
 • Xavier Triadó (director de l’Institut de Desenvolupament Professional–ICE), Mercedes Gracenea (cap de la Secció de Publicacions), Roser Boix (degana de la Facultat d’Educació), Mercè Puig Rodríguez-Escalona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística), Amelia Díaz Álvarez (vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

 • Compaginació i correcció de textos:
 • Cristian Frutos, Judit Sabido, Patrícia Adan i Serveis Lingüístics de la UB

  Temps d’Educació està subjecta a la llicència Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0). Podeu consultar la llicència completa a:
  Licencia de Creative Commons

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a RACÓ, CBUC (Universitats de Catalunya), Ulrich (Pro Quest), In-Recs (Universidad de Granada), CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), Dialnet (Universidad de la Rioja), Latindex (UNAM, Mèxic), ERIH (European Science Foundation), Francis-Inist (CNRS), Sociological Abstracts (Pro Quest, Bathesda), OEI (Estados Iberoamericanos), DICE (CSIC), MIAR (UB), RESH (CCHS) i REDINET (MECD).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Presentació


Focus i abast de Temps d’Educació
Temps d'Educació és una revista científica i acadèmica que publica treballs referits a la Pedagogia, les Ciències de l’Educació i la formació en tots els àmbits i nivells. Per tant, acollirà, de forma proporcionada -no necessàriament en cada número, però sí en el seu conjunt- els diferents continguts, àrees científiques i línies de recerca de les mencionades disciplines globalment considerades. Com a publicació universitària vetlla especialment pel rigor científic i el nivell intel·lectual del contingut.
El caràcter institucional d'aquesta publicació creiem que obliga, si no a la neutralitat, sí al pluralisme. Això no obstant, entenem que la revista ha d'optar decididament per una línia pedagògica renovadora i crítica. Aquesta, per altra banda, no és contradictòria amb la voluntat rigorosa i científica que ha de tenir. Igualment, la redacció no sempre ha de compartir les interpretacions i les orientacions del contingut dels treballs que s'hi publiquin. Es vetllarà perquè tinguin prou qualitat intel·lectual, però sense interferir en les interpretacions o valoracions que cada autor introdueixi en els seus treballs.
Temps d’Educació es proposa com a objectius fonamentals:
- Facilitar i estimular la comunicació, la interdisciplinarietat i la discussió científica entre les diferents línies de treball i àrees disciplinàries de les Ciències de l'Educació.
- ésser un òrgan científic obert a la comunitat deis qui conreen, des de la recerca, el pensament o la pràctica, les Ciències de l'Educació.

El contingut de la revista el componen articles inèdits en llengua catalana, castellana o anglesa, els quals es distribueixen en diferents seccions que poden variar en funció del número i de la temàtica:
- Monografia. S’aborda un tema d’estudi des de diverses perspectives amb una vocació interdisciplinar.
- Dossier. Consisteix en un tema monogràfic tractat per un mínim de tres especialistes sobre una qüestió determinada.
- Estudis i recerques. Inclou treballs empírics, de caràcter més objectiu, que fan ús de metodologies qualitatives i quantitatives.
- Testimonis pedagògics. Formada per històries de vida de persones rellevants que sistematitzen algun aspecte de l’educació i/o la pedagogia.
- Reflexions i assaigs. Articles de caire interpretatiu, hermenèutic, antropològic i històric, entre d’altres.
- Notes de lectura. Inclou recensions i comentaris en profunditat d’obres importants aparegudes recentment.

Indexacions
La revista està indexada a RACÓ, CBUC, Ulrich’s (Pro Quest), CARHUS, ISOC, Dialnet, Latindex, ERIH, Francis-Inist, Sociological Abstracts (Pro Quest, Bathesda), OEI, MIAR, RESH, REDINET, Qualis Capes (Brasil).