Temps d'Educació
1r semestre 2020
 • Consell editorial:
 • Xavier Triadó (director de l’Institut de Desenvolupament Professional–ICE), Mercedes Gracenea (cap de la Secció de Publicacions), Roser Boix (degana de la Facultat d’Educació), Mercè Puig Rodríguez-Escalona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística), Amelia Díaz Álvarez (vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

 • Compaginació i correcció de textos:
 • Cristian Frutos, Judit Sabido, Patrícia Adan i Serveis Lingüístics de la UB

  Temps d’Educació està subjecta a la llicència Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0). Podeu consultar la llicència completa a:
  Licencia de Creative Commons

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a RACÓ, CBUC (Universitats de Catalunya), Ulrich (Pro Quest), In-Recs (Universidad de Granada), CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), Dialnet (Universidad de la Rioja), Latindex (UNAM, Mèxic), ERIH (European Science Foundation), Francis-Inist (CNRS), Sociological Abstracts (Pro Quest, Bathesda), OEI (Estados Iberoamericanos), DICE (CSIC), MIAR (UB), RESH (CCHS) i REDINET (MECD).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Estudis i Recerques
Joan Escoda Domènech i Cristina González-Martín 


Resum
Aquest article presenta una recerca que s’endinsa en un institut situat als afores de Terrassa, amb una comunitat diversa, de renda mitjana-baixa i a través de la qual fem palès el desconeixement de la diversitat cultural present a l’aula. Serem conscients del paper que té la música a l’hora de promoure una necessària intervenció educativa que fomenti el reconeixement de la diversitat, fugint d’estereotips i essencialismes, i destaqui i visualitzi els elements comuns. Al llarg del text, entre d’altres qüestions, ens preguntarem si s’incorporen els coneixements i les experiències vitals de l’alumnat i de la resta de la comunitat a l’aula i ens plantejarem quines reflexions i propostes d’actuació poden emergir com a fruit de la recerca per tal de revertir la situació.
Paraules clau: Interculturalitat, identitat, estereotips, prejudicis, música, secundària.

Recepció de l'original: 05/02/2019
Acceptació de l'article: 04/09/2019