Temps d'Educació
1r semestre 2020
 • Consell editorial:
 • Xavier Triadó (director de l’Institut de Desenvolupament Professional–ICE), Mercedes Gracenea (cap de la Secció de Publicacions), Roser Boix (degana de la Facultat d’Educació), Mercè Puig Rodríguez-Escalona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística), Amelia Díaz Álvarez (vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

 • Compaginació i correcció de textos:
 • Cristian Frutos, Judit Sabido, Patrícia Adan i Serveis Lingüístics de la UB

  Temps d’Educació està subjecta a la llicència Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0). Podeu consultar la llicència completa a:
  Licencia de Creative Commons

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a RACÓ, CBUC (Universitats de Catalunya), Ulrich (Pro Quest), In-Recs (Universidad de Granada), CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), Dialnet (Universidad de la Rioja), Latindex (UNAM, Mèxic), ERIH (European Science Foundation), Francis-Inist (CNRS), Sociological Abstracts (Pro Quest, Bathesda), OEI (Estados Iberoamericanos), DICE (CSIC), MIAR (UB), RESH (CCHS) i REDINET (MECD).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Monografia: Humanitats digitals i pedagogies culturals: mirades creuades als entorns educatius híbrids
Ricard Ramon 


Resum
Aquest article desenvolupa una anàlisi al voltant de les connexions i les repercussions històriques entre la imatge fotogràfica i l’evolució de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, amb la finalitat d’establir la capacitat de la fotografia artística per a crear pensament i coneixement, i esdevindre així en un dels mitjans educatius més rellevants de la cultura contemporània. Estableix els posicionaments del pensament humanista respecte a aquestes evolucions tecnològiques i el paper de la fotografia artística com a articuladora de pensament crític alternatiu al discurs textual. Analitza dins aquesta evolució històrica recent la importància de la fotografia en la mateixa evolució de la tecnologia i els possibles impactes en la cultura contemporània i en la configuració del pensament i l’imaginari del món. Finalment analitza la importància i la connexió que la fotografia, en relació amb la tecnologia, estableix amb les arts i l’estètica i el paper d’aquesta última com a articuladora de processos de creació de coneixement, a través de la imatge.
Paraules clau: Fotografia, educació artística, tecnologia, humanitats digitals, pedagogies visuals.

Recepció de l'original: 30/01/2020
Acceptació de l'article: 23/04/2020