Temps d'Educació
1r semestre 2020
 • Consell editorial:
 • Xavier Triadó (director de l’Institut de Desenvolupament Professional–ICE), Mercedes Gracenea (cap de la Secció de Publicacions), Roser Boix (degana de la Facultat d’Educació), Mercè Puig Rodríguez-Escalona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística), Amelia Díaz Álvarez (vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

 • Compaginació i correcció de textos:
 • Cristian Frutos, Judit Sabido, Patrícia Adan i Serveis Lingüístics de la UB

  Temps d’Educació està subjecta a la llicència Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0). Podeu consultar la llicència completa a:
  Licencia de Creative Commons

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a RACÓ, CBUC (Universitats de Catalunya), Ulrich (Pro Quest), In-Recs (Universidad de Granada), CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), Dialnet (Universidad de la Rioja), Latindex (UNAM, Mèxic), ERIH (European Science Foundation), Francis-Inist (CNRS), Sociological Abstracts (Pro Quest, Bathesda), OEI (Estados Iberoamericanos), DICE (CSIC), MIAR (UB), RESH (CCHS) i REDINET (MECD).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Monografia: Humanitats digitals i pedagogies culturals: mirades creuades als entorns educatius híbrids
Tatiana Sentamans 


Resum
El present article té com a objecte descriure i analitzar les diferents estratègies en el marc del disseny i de la gestió del Màster Universitari en Estudis Culturals i Arts Visuals (perspectives feministes i cuir/queer), MUECA, de la Universitat Miguel Hernández (màster oficial d’orientació investigadora, i amb modalitat online/semipresencial). Per això i per a entendre com això definix el seu model pedagògic i el seu currículum invertits, s’analitzen no sols el statu quo i la batalla d’anomenar-se (denominació, descripció i justificació), el seu pla d’estudis i les pedagogies MUECA (planificació de les ensenyances), o els seus recursos humans i materials (persones i màquines), sinó les experiències personals i situades que servixen per a enunciar i analitzar les motivacions inicials que han originat un conjunt de decisions per a la seua posada en marxa i el seu desenvolupament. Els materials que generen estranyament, les pedagogies de contacte i torçudes, les epistemologies situades, les xarxes d’afectes, la contraproductivitat (qualitat versus quantitat), des d’unes perspectives feministes i cuir/queer, determinen a més dels continguts, altres formes de fer acadèmia i investigació dins de les estratègies marcades per la norma (legislació educativa i normatives pròpies). En este sentit, i en conclusió, considerem que MUECA possibilita una experiència d’Ensenyança-Aprenentatge (E-A) innovadora en el marc específic, i amb un gran potencial per a la seua intervenció en l’àmbit social i per a eixamplar els marges d’actuació.
Paraules clau: MUECA, màster d’investigació, pedagogies torçudes, estudis culturals, arts visuals, feminismes, activismes, teoria queer/cuir

Recepció de l'original: 04/11/2019
Acceptació de l'article: 06/03/2020