Temps d'Educació
1r semestre 2020
 • Consell editorial:
 • Xavier Triadó (director de l’Institut de Desenvolupament Professional–ICE), Mercedes Gracenea (cap de la Secció de Publicacions), Roser Boix (degana de la Facultat d’Educació), Mercè Puig Rodríguez-Escalona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística), Amelia Díaz Álvarez (vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

 • Compaginació i correcció de textos:
 • Cristian Frutos, Judit Sabido, Patrícia Adan i Serveis Lingüístics de la UB

  Temps d’Educació està subjecta a la llicència Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0). Podeu consultar la llicència completa a:
  Licencia de Creative Commons

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a RACÓ, CBUC (Universitats de Catalunya), Ulrich (Pro Quest), In-Recs (Universidad de Granada), CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), Dialnet (Universidad de la Rioja), Latindex (UNAM, Mèxic), ERIH (European Science Foundation), Francis-Inist (CNRS), Sociological Abstracts (Pro Quest, Bathesda), OEI (Estados Iberoamericanos), DICE (CSIC), MIAR (UB), RESH (CCHS) i REDINET (MECD).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Monografia: Humanitats digitals i pedagogies culturals: mirades creuades als entorns educatius híbrids
Ricardo Domínguez 


Resum
Les actituds i creences dels docents al voltant de les tecnologies exerceixen un factor clau per a la implementació de les mateixes en la pràctica educativa. Els programes de formació del professorat en competència TIC, tant en la formació inicial com en la permanent, solen centrar-se en l'adquisició d'una sèrie de coneixements i en el desenvolupament de certes habilitats i destreses entorn de l'ús dels recursos tecnològics, però no solen abordar les percepcions o creences que tenen els docents sobre el seu valor en els processos d'ensenyament-aprenentatge. En aquest article es presenta una recerca, realitzada en el context de la formació inicial de futurs docents de Primària, en la qual s'han generat espais d'autoreflexió sobre el valor i ús dels recursos tecnològics. A través del qüestionari realitzat a final del curs s'ha analitzat quins aspectes són destacats pels estudiants sobre l'ús de les tecnologies en la seva formació i en la seva utilització a l'aula.
Paraules clau: Percepcions, creences, actituds, tecnologies de la informació i comunicació, formació inicial, gènere

Recepció de l'original: 28/05/2019
Acceptació de l'article: 06/03/2020