Temps d'Educació
1r semestre 2014
 • Consell Editorial:
 • Antoni Sans (director de l’Institut de Ciències de l’Educació); Anna Escofet (degana de la Facultat de Pedagogia); Albert Batalla (degà de la Facultat de Formació del Professorat); Gemma Fonrodona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística); Manel Viader (vicerector de Política Docent)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

  Temps d’Educació està subjecta a una llicència Creative Commons 3.0 de Reconeixement - No Comercial - Sense Obres Derivades. Podeu consultar la llicència completa a: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), In-Recs (Universitat de Granada), Latindex (UNAM, Mèxic), Dialnet (Universitat de la Rioja), ERIH (European Science Foundation), Ulrich’s (ProQuest), FRANCIS-INIST (Institut de l'Information Scientique et Technique-CNRS), SOCIOLOGICAL ABSTRACTS (ProQuest LLC, Bethesda).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Reflexions i assaigs
Universitat Ramon Llull 


Presentació

L'intel·lectual mallorquí Joan Estelrich (Felanitx, 1896-París, 1958), secretari de Francesc Cambó per als afers de política cultural i director de la Fundació Bernat Metge, va contribuir a difondre Menéndez a l'estranger, a França i a Anglaterra concretament, en uns anys molt foscos, entre el 1938 i 1941. Ho va fer a través de dues conferències, a la Universitat d'Oxford i a la de Liverpool, i de la publicació de textos de Menéndez i sobre Menéndez, primer a Occident, la revista internacional d'hispanisme que va dirigir des de París el 1940, i l'any següent en un volum aparegut en la col·lecció homònima de l'editorial Plon. Aquí analitzarem una de les conferències.
Menéndez Pelayo, Vives i Balmes són tres figures que retornen al primer pla intel·lectual amb el triomf del Movimiento Nacional, i totes tres són centrals en la tasca humanístico-propagandística que Estelrich porta a terme a París, des de l'oficina de propaganda franquista endegada primer d'una manera semiclandestina per Cambó, i absorbida a partir del juny de 1937 per la Delegación para Prensa y Propaganda del Govern de Burgos. Si Cambó pensava en Estelrich per fer-se'n càrrec era sens dubte per tal d'aprofitar l'extensíssima xarxa de contactes amb escriptors, intel·lectuals i periodistes francesos que Estelrich havia anat establint des del temps que va treballar per a Expansió Catalana, l'oficina de projecció exterior creada en 1919 per Cambó i que va tenir una activitat molt important durant la dictadura de Primo de Rivera, i al llarg de la seva intensa tasca en organismes de cooperació intel·lectual sorgits a l'empara de la Societat de Nacions durant el període d'entreguerres. Recordem que al moment de començar la guerra civil Estelrich era a Itàlia, amb Paulina Pi de la Serra, de tornada de Budapest (on havia participat a l'Entretien sobre «Le rôle des humanités dans la formation de l'homme contemporaine»), abans d'anar, previ pas per Perpinyà, Ginebra i altres ciutats, a Buenos Aires (hi arriba el 5 de setembre), al Congrés del Pen Club i a l'Entretien de la Secció d'Arts i Lletres de l'Institut Internacional de Cooperació Intel·lectual, i com a encarregat de missió de la Unió Interparlamentària davant dels parlaments de Brasil, Argentina, Uruguai i Xile. Tenia la intenció d'estar-s'hi un temps, però Cambó el crida, instigant-lo a fer-se càrrec de l'oficina de propaganda franquista a París, i Estelrich ha de tornar a Barcelona el novembre de 1936. De tot això ens informa en el Dietari del 1936. D'altra banda, l'activitat que Estelrich duu a terme a l'oficina de París ja ha estat estudiada amb detall per Josep Massot, i no m'entretindré a explicar-la.