Temps d'Educació
1r semestre 2014
 • Consell Editorial:
 • Antoni Sans (director de l’Institut de Ciències de l’Educació); Anna Escofet (degana de la Facultat de Pedagogia); Albert Batalla (degà de la Facultat de Formació del Professorat); Gemma Fonrodona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística); Manel Viader (vicerector de Política Docent)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

  Temps d’Educació està subjecta a una llicència Creative Commons 3.0 de Reconeixement - No Comercial - Sense Obres Derivades. Podeu consultar la llicència completa a: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), In-Recs (Universitat de Granada), Latindex (UNAM, Mèxic), Dialnet (Universitat de la Rioja), ERIH (European Science Foundation), Ulrich’s (ProQuest), FRANCIS-INIST (Institut de l'Information Scientique et Technique-CNRS), SOCIOLOGICAL ABSTRACTS (ProQuest LLC, Bethesda).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Estudis i recerques
Universitat de València 


Introducció

En el present treball, exposarem una investigació que es va realitzar en aules de cinquè de primària que té com a nucli transferències lingüístiques. Per tal de portar a terme aquesta recerca, vam demanar als alumnes que escrigueren textos en anglès on haurien d'aplicar conceptes treballats en les àrees d'espanyol i català mitjançant seqüències didàctiques.
L'ensenyament de l'escriptura a partir de gèneres de base expositiva i argumentativa ha estat el principal eix del projecte de recerca dut a terme pel grup GIEL de la Universitat de València. El projecte es va posar en pràctica en diferents nivells educatius (Educació Infantil, Primària, Secundària i Universitària) i en diverses llengües (espanyol, català i anglès). A més, s'ha emmarcat en l'orientació que des de fa un temps regeix bona part de la recerca en el camp de la Didàctica de la Llengua: la creació d'un dispositiu d'ensenyament associat a projectes d'escriptura.
Les següents pàgines serviran per presentar el treball realitzat sobre seqüències didàctiques en les línies desenvolupades per Jean Paul Bronckart, Joaquim Dolz i Bernard Schneuwly en la Université de Genève, i per Anna Camps i el Grup Greal en la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquestes SD s'han posat en pràctica a l'aula de cinquè de primària d'una escola pública de Catarroja, València.
El motiu pel qual ens hem basat en el treball per SD és millorar els textos expositius produïts per aquest grup d'alumnes. El plantejament que hem adoptat ha seguit el principi bàsic ressaltat per Milian (2011), el qual destaca que l'alumne ha de tindre interès pel projecte i ha de sentir-se implicat en la tasca durant el transcurs del seu d'aprenentatge, a més de ser capaç de treballar en grup (p. 78-79).