Temps d'Educació
1r semestre 2014
 • Consell Editorial:
 • Antoni Sans (director de l’Institut de Ciències de l’Educació); Anna Escofet (degana de la Facultat de Pedagogia); Albert Batalla (degà de la Facultat de Formació del Professorat); Gemma Fonrodona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística); Manel Viader (vicerector de Política Docent)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

  Temps d’Educació està subjecta a una llicència Creative Commons 3.0 de Reconeixement - No Comercial - Sense Obres Derivades. Podeu consultar la llicència completa a: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), In-Recs (Universitat de Granada), Latindex (UNAM, Mèxic), Dialnet (Universitat de la Rioja), ERIH (European Science Foundation), Ulrich’s (ProQuest), FRANCIS-INIST (Institut de l'Information Scientique et Technique-CNRS), SOCIOLOGICAL ABSTRACTS (ProQuest LLC, Bethesda).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Estudis i recerques
Eduardo España Palop i Betlem Soler Pardo 


Resum
En el present article, ens disposem a exposar la investigació duta a terme de manera conjunta en l'àrea d'espanyol i anglès amb alumnes de cinquè de primària de l'escola pública Jaume I «El Conqueridor» de Catarroja, València. Aquest estudi tenia com a objectiu millorar l'escriptura en espanyol i en anglès de textos expositius. Per complir aquesta finalitat, es van dissenyar dues seqüències didàctiques (SD) –una en espanyol/català i una altra en anglès. A la SD en anglès es feia més èmfasi en els aspectes gramaticals, mentre que a la SD en espanyol/català es treballaven de manera majoritària aspectes relacionats amb els components textuals. A partir del treball amb aquestes SD, es van analitzar les transferències positives que es van produir d'una llengua a l'altra. L'activitat final va consistir en la reescriptura dels textos inicials per a, acte seguit, observar com els alumnes havien transferit coneixements adquirits en la seqüència didàctica en espanyol als seus textos elaborats en anglès.
Paraules clau: ensenyament de llengües, plurilingüisme, seqüències didàctiques, textos expositius, biografia, escriptura, educació primària

Recepció de l'original: 20/01/2014
Acceptació de l'article: 12/05/2014