Temps d'Educació
2n semestre 2023
 • Suport institucional:
 • Maria Rosa Buxarrais (directora de l’Institut de Desenvolupament Professional–ICE), Mercedes Gracenea (cap de la Secció de Publicacions), Silvia Burset (degana de la Facultat d’Educació), Concepció Amat Miralles (vicerectora de Política Docent), Pilar Delgado Hito (vicerectora de Política Acadèmica i Qualitat) i Markus González Beilfuss (vicerector de Política d’Internacionalització)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Adjunt a direcció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Àngel Pascual (Universitat de Barcelona)

 • Compaginació i correcció de textos:
 • Sofía Caballero i Serveis Lingüístics de la UB

  Temps d’Educació està subjecta a la llicència Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0). Podeu consultar la llicència completa a:
  Licencia de Creative Commons

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  La revista es publica amb periodicitat semestral.

  Els originals són avaluats per dos experts externs a l’equip editorial experts en l’àrea de coneixement de la pedagogia, amb un sistema de revisió per parells i doble cec per tal d’assegurar l’anonimat d’autors i avaluadors. En el cas que es produeixi una disparitat de criteris en els dos informants, es demanarà una tercera avaluació a una persona externa a l’equip editorial. Un cop feta l’avaluació, l’autor rebrà la resposta de la direcció de la revista, tant si l’article ha estat rebutjat com si ha estat acceptat, i indicant-ne, si és el cas, els canvis necessaris i els suggeriments de millora que indiquen els informes, així com altres criteris editorials de la revista que calgui adaptar. El període de tramitació de l'avaluació no superarà els tres mesos. Si escau, l’autor podrà tornar a presentar l’original, que serà novament avaluat. Les seccions de Monografia, d’Estudis i Recerques i de Reflexions i Assaigs requereixen avaluació externa.

  La revista va destinada al públic interessat en la teoria i la praxi de la pedagogia, les ciències de l’educació i la formació en tots els àmbits i nivell, des d'un punt de vista reflexiu i científic.

  Els articles poden estar escrits en català, castellà, anglès, francès, portuguès i italià.

  Els autors que publiquen en aquesta revista estan d’acord amb els termes següents:
  1. Els autors conserven els drets d’autoria i atorguen a la revista el dret de primera publicació, amb l’obra disponible simultàniament sota una Llicència d’atribució de Creative Commons de Reconeixement-NoComercial, que permet compartir l’obra amb tercers, sempre que aquests en reconeguin l’autoria i la publicació inicial en aquesta revista.
  2. Els autors són lliures de fer acords addicionals independents per a la distribució no exclusiva de la versió de l’obra publicada a la revista (com ara la publicació en un dipòsit institucional), sempre que se’n reconegui la publicació inicial en aquesta revista.

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Temps de memòria
Paolo Scotton es profesor lector de Teoría e Historia de la Educación en la Universidad de Barcelona. Sus principales intereses de investigación se centran en la historia y la filosofía de la educación moderna y contemporánea. Ha publicado dos monografías sobre la historia de la educación contemporánea en España: María de Maetzu. Una maestra alle origini della pedagogia sociale spagnola (Lecce, 2022), y Origine ed epilogo dell’ inte-llettuale. Persona, educazione e política in Ortega y Gasset (Roma, 2016). ORCID: 0000-0002-3553-8076. Dirección electrónica: p.scotton@ub.edu 


El diàleg epistolar entre Ortega i Gasset i Lorenzo Luzuriaga representa un cas d’estudi exemplar per comprendre l’impacte de l’exili a la vida d’una generació sencera d’intel·lectuals espan-yols que tingueren un paper destacat durant la Segona República. Un cop reconstruïts els antecedents de la seva relació durant el primer terç del segle, aquest article analitza vint-i-vuit cartes inèdites que tots dos es van intercanviar durant els primers anys de l’exili. L’anàlisi textual s’acompanya de la contextualització historicopolítica i de la comprensió del desenvolupament de les posicions teòriques defensades per ambdós, tenint en compte tres eixos principals: l’intel·lectual, el polític i el personal. D’aquesta manera, l’article demostra la rellevància d’aquest epistolari més enllà del que és anecdòtic, constituint una eina reveladora per entendre com els canvis personals, històrics i socials van determinar la reformulació de les teories i formes de vida de dos autors, redefinint fins i tot la seva identitat personal i pública.