Temps d'Educació
2n semestre 2023
 • Suport institucional:
 • Maria Rosa Buxarrais (directora de l’Institut de Desenvolupament Professional–ICE), Mercedes Gracenea (cap de la Secció de Publicacions), Silvia Burset (degana de la Facultat d’Educació), Concepció Amat Miralles (vicerectora de Política Docent), Pilar Delgado Hito (vicerectora de Política Acadèmica i Qualitat) i Markus González Beilfuss (vicerector de Política d’Internacionalització)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Adjunt a direcció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Àngel Pascual (Universitat de Barcelona)

 • Compaginació i correcció de textos:
 • Sofía Caballero i Serveis Lingüístics de la UB

  Temps d’Educació està subjecta a la llicència Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0). Podeu consultar la llicència completa a:
  Licencia de Creative Commons

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  La revista es publica amb periodicitat semestral.

  Els originals són avaluats per dos experts externs a l’equip editorial experts en l’àrea de coneixement de la pedagogia, amb un sistema de revisió per parells i doble cec per tal d’assegurar l’anonimat d’autors i avaluadors. En el cas que es produeixi una disparitat de criteris en els dos informants, es demanarà una tercera avaluació a una persona externa a l’equip editorial. Un cop feta l’avaluació, l’autor rebrà la resposta de la direcció de la revista, tant si l’article ha estat rebutjat com si ha estat acceptat, i indicant-ne, si és el cas, els canvis necessaris i els suggeriments de millora que indiquen els informes, així com altres criteris editorials de la revista que calgui adaptar. El període de tramitació de l'avaluació no superarà els tres mesos. Si escau, l’autor podrà tornar a presentar l’original, que serà novament avaluat. Les seccions de Monografia, d’Estudis i Recerques i de Reflexions i Assaigs requereixen avaluació externa.

  La revista va destinada al públic interessat en la teoria i la praxi de la pedagogia, les ciències de l’educació i la formació en tots els àmbits i nivell, des d'un punt de vista reflexiu i científic.

  Els articles poden estar escrits en català, castellà, anglès, francès, portuguès i italià.

  Els autors que publiquen en aquesta revista estan d’acord amb els termes següents:
  1. Els autors conserven els drets d’autoria i atorguen a la revista el dret de primera publicació, amb l’obra disponible simultàniament sota una Llicència d’atribució de Creative Commons de Reconeixement-NoComercial, que permet compartir l’obra amb tercers, sempre que aquests en reconeguin l’autoria i la publicació inicial en aquesta revista.
  2. Els autors són lliures de fer acords addicionals independents per a la distribució no exclusiva de la versió de l’obra publicada a la revista (com ara la publicació en un dipòsit institucional), sempre que se’n reconegui la publicació inicial en aquesta revista.

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Estudis i recerques
Núria Devís-Coret és graduada en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport a la Universitat de València. Alumna del Màster Universitari en Investigació i Intervenció en Ciències de l’activitat física i l’esport a la mateixa universitat. ORCID: 0000-0003-3727-1608. Adreça electrònica: nudeco@alumni.uv.es
Daniel Martos-Garcia és doctor en Educació Física. Professor Titular al Departament de Didàctica de l’Educació Física, Artística i Música de la Universitat de Valencia. ORCID: 0000-0003-3283-7502. Adreça electrònica: daniel.martos@uv.es
 


El discurs dominant de normativitat corporal opera a través de les relacions de poder que regulen les nostres pràctiques socials. Així, els cossos són construïts d’acord a uns estàndards hegemònics que legitimen l’existència subjectiva dels individus. En aquest treball es descriu i s’analitza una proposta provocativa amb alumnat de Secundària, que suposa la lectura d’un relat fictici i una representació escènica, amb la finalitat de visibilitzar i combatre les injustícies socials que perpetuen aquest discurs des del punt de vista del col·lectiu socialment oprimit. Es pretén, igualment, conèixer les emocions, sentiments i experiències que l’alumnat ha vivenciat durant la intervenció. Els resultats mostren una major comprensió per part de l’alumnat sobre com es regulen i es construeixen els cossos segons els significats atorgats, i com al ‘posar-se en el lloc d’altres persones’ han reflexionat sobre les seues percepcions motivant-los a transformar-les i a deixar de costat els prejudicis i les pràctiques de menyspreu cap als cossos no normatius.