Temps d'Educació
2n semestre 2023
 • Suport institucional:
 • Maria Rosa Buxarrais (directora de l’Institut de Desenvolupament Professional–ICE), Mercedes Gracenea (cap de la Secció de Publicacions), Silvia Burset (degana de la Facultat d’Educació), Concepció Amat Miralles (vicerectora de Política Docent), Pilar Delgado Hito (vicerectora de Política Acadèmica i Qualitat) i Markus González Beilfuss (vicerector de Política d’Internacionalització)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Adjunt a direcció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Àngel Pascual (Universitat de Barcelona)

 • Compaginació i correcció de textos:
 • Sofía Caballero i Serveis Lingüístics de la UB

  Temps d’Educació està subjecta a la llicència Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0). Podeu consultar la llicència completa a:
  Licencia de Creative Commons

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  La revista es publica amb periodicitat semestral.

  Els originals són avaluats per dos experts externs a l’equip editorial experts en l’àrea de coneixement de la pedagogia, amb un sistema de revisió per parells i doble cec per tal d’assegurar l’anonimat d’autors i avaluadors. En el cas que es produeixi una disparitat de criteris en els dos informants, es demanarà una tercera avaluació a una persona externa a l’equip editorial. Un cop feta l’avaluació, l’autor rebrà la resposta de la direcció de la revista, tant si l’article ha estat rebutjat com si ha estat acceptat, i indicant-ne, si és el cas, els canvis necessaris i els suggeriments de millora que indiquen els informes, així com altres criteris editorials de la revista que calgui adaptar. El període de tramitació de l'avaluació no superarà els tres mesos. Si escau, l’autor podrà tornar a presentar l’original, que serà novament avaluat. Les seccions de Monografia, d’Estudis i Recerques i de Reflexions i Assaigs requereixen avaluació externa.

  La revista va destinada al públic interessat en la teoria i la praxi de la pedagogia, les ciències de l’educació i la formació en tots els àmbits i nivell, des d'un punt de vista reflexiu i científic.

  Els articles poden estar escrits en català, castellà, anglès, francès, portuguès i italià.

  Els autors que publiquen en aquesta revista estan d’acord amb els termes següents:
  1. Els autors conserven els drets d’autoria i atorguen a la revista el dret de primera publicació, amb l’obra disponible simultàniament sota una Llicència d’atribució de Creative Commons de Reconeixement-NoComercial, que permet compartir l’obra amb tercers, sempre que aquests en reconeguin l’autoria i la publicació inicial en aquesta revista.
  2. Els autors són lliures de fer acords addicionals independents per a la distribució no exclusiva de la versió de l’obra publicada a la revista (com ara la publicació en un dipòsit institucional), sempre que se’n reconegui la publicació inicial en aquesta revista.

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Estudis i recerques
Belmonte Llorens, Judit 


Resum
Aquest article té per objectiu investigar les dimensions de la formació humana i el paper de la institució educativa a les novel·les escolars centreeuropees de principis del segle XX. La primera part va encaminada a fonamentar la literatura, i en concret, les novel·les de formació, com a eina de recerca pel pensament pedagògic i la història de l’educació. Es tracta d’un treball de metodologia qualitativa i hermenèutica, basada en l’anàlisi de tres novel·les, els relats de les quals tenen lloc en el marc del sistema educatiu del Segon Imperi Alemany i de l’Imperi Austrohongarès. La mostra de les novel·les escollides està conformada per Sota la roda, de Hermann Hesse (1906), El jove Törless, de Robert Musil (1906) i L’alumne Gerber, de Friedrich Torberg (1929). Com a resultats de l’anàlisi, d’una banda, s’identifiquen cinc dimensions de la formació humana: la intel·lectual, la corporal, l’espiritual-creativa, l’ètica i la interpersonal. D’altra banda, es constata que hi ha una crítica a la institució educativa per part dels autors, que va dirigida a denunciar la falta de preocupació pel benestar i la salut dels alumnes, així com a evidenciar la funció de l’escola de formar ciutadans obedients. L’article conclou amb la defensa de la literatura com un llenguatge possible a partir del qual explicar, analitzar i pensar fenòmens pedagògics, i alhora planteja algunes consideracions sobre el caràcter multidimensional de la formació humana.
Paraules clau: Novel·les escolars, formació humana, institució educativa, pensament pedagògic

Recepció de l'original: 25/04/2023
Acceptació de l'article: 30/06/2023