Temps d'Educació
2n semestre 2015
 • Consell editorial:
 • Antoni Sans (director de l’Institut de Ciències de l’Educació); Roser Boix (degana de la Facultat d'Educació); Gaspar Rosselló (vicerector de Política Acadèmica, Estudiants i Qualitat); Manel Viader (vicerector de Política Docent i Lingüística)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

 • Compaginació i correcció de textos:
 • Lara Longares i Serveis Lingüístics de la UB

  Temps d’Educació està subjecta a una llicència Creative Commons 3.0 de Reconeixement - No Comercial. Podeu consultar la llicència completa a: Licencia de Creative Commons
  Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional.

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a RACD , CBUC (Universitats de Catalunya), Ulrich (Pro Quest), In-Recs (Universidad de Granada), CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), Dialnet (Universidad de la Rioja), Latindex (UNAM, Mèxic), ERIH (European Science Foundation), Francis-Inist (CNRS), DOAJ (Open Access), Sociological Abstracts (Pro Quest, Bathesda), OEI (Estados Iberoamericanos), DICE (CSIC), MIAR (UB), RESH (CCHS) i REDINET (MECD).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Estudis i Recerques
Sílvia Puigarnau: Becària predoctoral del Laboratori d'Observació de la Motricitat (http://lom.observesport.com/) de l’INEFC-UdL. Màster en Direcció Esportiva. Llicenciada en Ciències de l'Activitat Física i L'Esport. Adreça electrònica: silviapuigarnau@gmail.com
Oleguer Camerino: Doctor en Ciències de l'Educació (UB), Llicenciat en Pedagogia (UB) i en Educació Física (INEFC-UB). Investi-gador del Laboratori d'Observació de la Motricitat de l’INEFC-UDL. Ha publicat diverses publicacions de pe-dagogia de l'activitat física i l'esport. Adreça electrònica: ocamerino@inefc.es
Raúl Hileno: Becari predoctoral del Laboratori d'Observació de la Motricitat de l’INEFC-UdL. Màster en Activitat Física i Esport. Llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport. Adreça electrònica: rhileno@yahoo.es
Marta Castañer: Doctora en Ciències de l'Educació (UB), Llicenciada en Pedagogia (UB) i Llicenciada en Educació Física INEFC-UB. Directora del Laboratori d'Observació de la Motricitat de l’INEFC-UDL. Ha publicat diversos llibres i articles en relació amb la motricitat i l'optimització de les habilitats comunicatives docents. Adreça electrònica: mcastaner@inefc.es 


Cada vegada hi ha més evidències que la salut depèn en bona part de la nostra conducta en relació a l’alimentació, l’activitat física, el consum de tòxics i la gestió de les emo¬cions. Com afirma el American College of Sports Medicine (2000), la pràctica d’exercici físic produeix importants beneficis de caràcter fisiològic, psicològic i també social (Physical Activity Guidelines Advisory Committee, 2008). Alguns d’aquests beneficis, entre altres, són: la reducció de risc cardiovascular, l’obtenció de millors sensacions de benestar, el control del pes, la millora de l’autoestima (Puente i Anshel, 2010), la millora de l’autoconcepte, la reducció de l’estrès i la reducció dels canvis emocionals d’estats d’ànim (Biddle et al., 2000).