Temps d'Educació
1r semestre 2022
 • Consell editorial:
 • Maria Rosa Buxarrais (directora de l’Institut de Desenvolupament Professional–ICE), Mercedes Gracenea (cap de la Secció de Publicacions), Roser Boix (degana de la Facultat d’Educació), Concepció Amat Miralles (vicerectora de Política Docent), Pilar Delgado Hito (vicerectora de Política Acadèmica i Qualitat), Jordi Matas Dalmases (vicerector de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística) i Raúl Ramos Lobo (vicerector de Política d’Internacionalització)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

 • Compaginació i correcció de textos:
 • Miquel Tormo i Serveis Lingüístics de la UB

  Temps d’Educació està subjecta a la llicència Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0). Podeu consultar la llicència completa a:
  Licencia de Creative Commons

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Els originals són avaluats habitualment per dos experts externs a la institució de l'autor/a en l’àrea de coneixement de la pedagogia, amb un sistema de revisió per parells i doble cec per tal d’assegurar l’anonimat d’autors i revisors. Quan sigui necessari, en produir-se una disparitat de criteris en els dos informants, es demanarà una tercera avaluació de l'article en qüestió a una persona externa a la institució de l'autor/a. Un cop feta l’avaluació, l’autor rebrà la resposta de la direcció de la revista, tant si l’article ha estat rebutjat com si ha estat acceptat, i indicant-ne, si és el cas, els canvis necessaris i els suggeriments de millora que indiquen els informes, així com altres criteris editorials de la revista que calgui adaptar. El període de tramitació de l'avaluació no superarà els tres mesos. Si escau, l’autor/a podrà tornar a presentar l’original, que serà novament avaluat.

  La revista va destinada al públic interessat en la teoria i la praxi de la pedagogia, les ciències de l’educació i la formació en tots els àmbits i nivell, des d'un punt de vista reflexiu i científic.

  La revista accepta originals en català, espanyol, i altres llengües d’ús acadèmic habitual en el nostre context.

  Els autors que publiquen en aquesta revista estan d’acord amb els termes següents:
  1. Els autors conserven els drets d’autoria i atorguen a la revista el dret de primera publicació, amb l’obra disponible simultàniament sota una Llicència d’atribució de Creative Commons de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada, que permet compartir l’obra amb tercers, sempre que aquests en reconeguin l’autoria i la publicació inicial en aquesta revista.
  2. Els autors són lliures de fer acords addicionals independents per a la distribució no exclusiva de la versió de l’obra publicada a la revista (com ara la publicació en un dipòsit institucional), sempre que se’n reconegui la publicació inicial en aquesta revista.

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
REFLEXIONS I ASSAIGS
Francesc Morató 


Resum
Especialista en filosofia italiana i deixeble d’Emmanuelle Severino, l’autor dona una extensa notícia sobre el Congrés Gentile oggi, celebrat a Roma el 23 d’octubre de 2017 i les actes del qual es van publicar l’any 2019. D’aquesta manera es dibuixa l’estela que ha deixat en el pensament actual la filosofia neoidealista de Giovani Gentile (1875-1944) que va identificar la pedagogia amb la filosofia. Per això, fixa l’atenció en les contribucions dels seguidors de la filosofia de Gentile, especialment Rodolfo Sideri i Hervé A. Cavallera. En una primera part, es desenvolupa una especulació filosòfica sobre la filosofia de Gentile, promotor de la reforma educativa (1923) i de l’Enciclopèdia italiana, en diàleg amb diferents pensadors i especialistes, mentre que en la segona part es refereix a la pedagogia i la pràctica formativa des d’una perspectiva neoidealista (Cavallera), amb referències a l’actual situació educativa. Finalment, l’autor ens ofereix en un apèndix una selecció de textos pedagògics de diferents autors (Gentile, Castoriadis, Gobetti) per il·lustrar l’itinerari traçat per la filosofia de l’educació en els darrers decennis.
Paraules clau: Filosofía de la educación, pensamiento pedagógico, Historia de la pedagogía, neoidealismo, Giovanni Gentile, Hervé A. Cavallera

Recepció de l'original: 01/03/2022
Acceptació de l'article: 27/04/2022