Temps d'Educació
1r semestre 2022
 • Consell editorial:
 • Maria Rosa Buxarrais (directora de l’Institut de Desenvolupament Professional–ICE), Mercedes Gracenea (cap de la Secció de Publicacions), Roser Boix (degana de la Facultat d’Educació), Concepció Amat Miralles (vicerectora de Política Docent), Pilar Delgado Hito (vicerectora de Política Acadèmica i Qualitat), Jordi Matas Dalmases (vicerector de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística) i Raúl Ramos Lobo (vicerector de Política d’Internacionalització)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

 • Compaginació i correcció de textos:
 • Miquel Tormo i Serveis Lingüístics de la UB

  Temps d’Educació està subjecta a la llicència Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0). Podeu consultar la llicència completa a:
  Licencia de Creative Commons

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Els originals són avaluats habitualment per dos experts externs a la institució de l'autor/a en l’àrea de coneixement de la pedagogia, amb un sistema de revisió per parells i doble cec per tal d’assegurar l’anonimat d’autors i revisors. Quan sigui necessari, en produir-se una disparitat de criteris en els dos informants, es demanarà una tercera avaluació de l'article en qüestió a una persona externa a la institució de l'autor/a. Un cop feta l’avaluació, l’autor rebrà la resposta de la direcció de la revista, tant si l’article ha estat rebutjat com si ha estat acceptat, i indicant-ne, si és el cas, els canvis necessaris i els suggeriments de millora que indiquen els informes, així com altres criteris editorials de la revista que calgui adaptar. El període de tramitació de l'avaluació no superarà els tres mesos. Si escau, l’autor/a podrà tornar a presentar l’original, que serà novament avaluat.

  La revista va destinada al públic interessat en la teoria i la praxi de la pedagogia, les ciències de l’educació i la formació en tots els àmbits i nivell, des d'un punt de vista reflexiu i científic.

  La revista accepta originals en català, espanyol, i altres llengües d’ús acadèmic habitual en el nostre context.

  Els autors que publiquen en aquesta revista estan d’acord amb els termes següents:
  1. Els autors conserven els drets d’autoria i atorguen a la revista el dret de primera publicació, amb l’obra disponible simultàniament sota una Llicència d’atribució de Creative Commons de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada, que permet compartir l’obra amb tercers, sempre que aquests en reconeguin l’autoria i la publicació inicial en aquesta revista.
  2. Els autors són lliures de fer acords addicionals independents per a la distribució no exclusiva de la versió de l’obra publicada a la revista (com ara la publicació en un dipòsit institucional), sempre que se’n reconegui la publicació inicial en aquesta revista.

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
ESTUDIS I RECERQUES
Professora de secundària i periodista. Actualment imparteix Llengua i Literatura Catalana a l’Institut Ventura Gassol de Badalona. Durant anys ha compaginat el periodisme, com a corresponsal al País Valencià del diari El Punt Avui, amb la tasca docent com a professora associada a la Facultat de Comunicació Audiovisual de la Uni-versitat Politècnica de València, així com a altres empreses i institucions. Adreça electrònica: es-ter.pinter@uvic.cat

Professor agregat de la Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya. Actualment imparteix docència de didàctica de la llengua anglesa al Grau de Mestre i d'adquisició de segones i terceres llengües dins del Màster de Formació de Professorat en Llengües de la UVic-UCC. Coordinador de relacions internacionals de la Facultat d'Educació. Adreça electrònica: an-gel.raluy@uvic.cat
 


Les actituds són decisives a l’hora d’aprendre una llengua. Ningú neix amb unes determinades actituds, positives o negatives, sinó que s’adquireixen per una sèrie de circumstàncies i si s’hi intervé per a matisar-les poden arribar a canviar. Així, si l’actitud respecte a una llengua és positiva, a més de facilitar el seu aprenentatge farà que s’augmenti el seu ús. Aquestes actituds vers la llengua, el seu coneixement i el seu ús, en concret del català, serveixen tanmateix com a termòmetre per mesurar fins a quin punt a determinats centres educatius hi ha les circumstàncies perquè els alumnes d’origen immigrant assoleixin l’èxit educatiu i la integració social. Fins a quin punt la segregació per motius socioeconòmics hi està contribuint.