Temps d'Educació
2n semestre 2021
 • Consell editorial:
 • Maria Rosa Buxarrais (directora de l’Institut de Desenvolupament Professional–ICE), Mercedes Gracenea (cap de la Secció de Publicacions), Roser Boix (degana de la Facultat d’Educació), Concepció Amat Miralles (vicerectora de Política Docent), Pilar Delgado Hito (vicerectora de Política Acadèmica i Qualitat), Jordi Matas Dalmases (vicerector de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística) i Raúl Ramos Lobo (vicerector de Política d’Internacionalització)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

 • Compaginació i correcció de textos:
 • Miquel Tormo i Serveis Lingüístics de la UB

  Temps d’Educació està subjecta a la llicència Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0). Podeu consultar la llicència completa a:
  Licencia de Creative Commons

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a RACÓ, CBUC (Universitats de Catalunya), Ulrich (Pro Quest), In-Recs (Universidad de Granada), CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), Dialnet (Universidad de la Rioja), Latindex (UNAM, Mèxic), ERIH (European Science Foundation), Francis-Inist (CNRS), Sociological Abstracts (Pro Quest, Bathesda), OEI (Estados Iberoamericanos), DICE (CSIC), MIAR (UB), RESH (CCHS) i REDINET (MECD).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
MONOGRAFIA: El pensament pedagògic a l’Amèrica Llatina i Carib, des d’una perspectiva actual
Olivia Morais de Medeiros Neta, Sandra Maria de Assis i Ísis de Freitas Campos 


Resum
L'objectiu d'aquest article és cartografiar els viatges pedagògics a l'exterior finançats amb la participació del govern brasiler amb propòsits relacionats amb l'estructuració de l'educació tècnica brasilera de 1909 a 1946, a partir del que s’ha trobat a la historiografia sobre el tema. Els marges temporals es refereixen a la implantació d’Escoles d’Aprenentatges Artesanals i de la Comissió Brasilera-Americana d'Educació Industrial, importants en la sistematització de l'ensenyament tècnic nacional. El concepte de viatges educatius corrobora la recerca bibliogràfica i documental, principalment en diaris de l'època –a través de l'Hemeroteca Digital brasilera –, però també en altres fonts com correspondència, fotografies. Així es detecten, doncs, els viatges a Europa i a Amèrica per tal de participar en esdeveniments temàtics, com el Congrés Internacional d'Educació Professional celebrat a Roma, el 1936, i/o visites tècniques, com a Alemanya, França, Suïssa i els Estats Units d'Amèrica, a més d'enquestes i execució efectiva de contractes. També s’intenta destacar als viatgers, el context i la durada de la missió i les repercussions ja assenyalades en la historiografia. Algunes d'elles es van dilucidar després de consultar fonts de l'època. L'estudi contribueix al camp de la història de l'educació professional, assegurant la circulació d'idees i models per a l'educació tècnica al Brasil
Paraules clau: Viagens pedagógicas, ensino técnico, intelectuais, Brasil

Recepció de l'original: 31/03/2021
Acceptació de l'article: 02/05/2021