Temps d'Educació
2n semestre 2019
 • Consell editorial:
 • Xavier Triadó (director de l’Institut de Desenvolupament Professional–ICE), Mercedes Gracenea (cap de la Secció de Publicacions), Roser Boix (degana de la Facultat d’Educació), Mercè Puig Rodríguez-Escalona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística), Amelia Díaz Álvarez (vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

 • Compaginació i correcció de textos:
 • Cristian Frutos, Judit Sabido, Patrícia Adan i Serveis Lingüístics de la UB

  Temps d’Educació està subjecta a la llicència Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0). Podeu consultar la llicència completa a:
  Licencia de Creative Commons

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a RACÓ, CBUC (Universitats de Catalunya), Ulrich (Pro Quest), In-Recs (Universidad de Granada), CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), Dialnet (Universidad de la Rioja), Latindex (UNAM, Mèxic), ERIH (European Science Foundation), Francis-Inist (CNRS), Sociological Abstracts (Pro Quest, Bathesda), OEI (Estados Iberoamericanos), DICE (CSIC), MIAR (UB), RESH (CCHS) i REDINET (MECD).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Dossier: Cos i esport, lectures crítiques i genealògiques
Jordi Osúa Quintana 


Resum
Manuel Vázquez Montalbán va dedicar una part de la seva obra literària i periodística a la reflexió sobre el sentit de l'esport en la societat occidental moderna. La seva preocupació per aquest fenomen de masses no prové de la seva educació esportiva, sinó del seu interès per la cultura popular. De la lectura i l'anàlisi dels articles publicats es desprèn una teoria educativa de l'esport. A partir de l'anàlisi subcultural, la crítica marxista i la perspectiva humanista reivindica la consideració de l'esport com una necessitat pedagògica inajornable. Per això cal una formació esportiva que contribueixi a desemmascarar els elements alienants ocults tant en la seva contemplació com en la seva pràctica i permeti recuperar el seu sentit més ètic orientat al perfeccionament humà. Només així l'esport podrà complir amb la seva finalitat més humana: ser un instrument d'emancipació personal i transformació social.
Paraules clau: Pedagogia esportiva; humanisme i esport; alienació esportiva; esport popular; transformació social.

Recepció de l'original: 15/05/2019
Acceptació de l'article: 04/09/2019