Temps d'Educació
1r semestre 2019
 • Consell editorial:
 • Xavier Triadó (director de l’Institut de Desenvolupament Professional–ICE), Mercedes Gracenea (cap de la Secció de Publicacions), Roser Boix (degana de la Facultat d’Educació), Mercè Puig Rodríguez-Escalona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística), Amelia Díaz Álvarez (vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

 • Compaginació i correcció de textos:
 • Cristian Frutos, Judit Sabido, Patrícia Adan i Serveis Lingüístics de la UB

  Temps d’Educació està subjecta a la llicència Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0). Podeu consultar la llicència completa a:
  Licencia de Creative Commons

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a RACÓ, CBUC (Universitats de Catalunya), Ulrich (Pro Quest), In-Recs (Universidad de Granada), CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), Dialnet (Universidad de la Rioja), Latindex (UNAM, Mèxic), ERIH (European Science Foundation), Francis-Inist (CNRS), Sociological Abstracts (Pro Quest, Bathesda), OEI (Estados Iberoamericanos), DICE (CSIC), MIAR (UB), RESH (CCHS) i REDINET (MECD).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Reflexions i assaigs
Ana Castro Zubizarreta, Paula Renés Arellano 


Resum
Promoure la democràcia és un repte i una responsabilitat permanents de l’educació, un repte perenne que convida a la promoció i al desenvolupament de processos d’escolta i participació que sustentats en el reconeixement de l’altre condueixin a compartir l’experiència personal fins a fer d’ella un bé de possessió comuna. Per això, en aquest treball s’apel·la a Dewey per justificar la importància dels processos d’escolta i participació dels infants des de l’etapa d’Educació Infantil com a garants d’una escola promotora de la democràcia que ajudi a construir conjuntament als infants des de les edats més primerenques, per donar sentit i significat a aquests termes (democràcia i participació) des del valor de l’experiència d’aprendre amb els altres i dels altres, expressar el que un pensa i sent, ser escoltat i tingut en compte, respectant-se la individualitat de cada ésser humà.
Paraules clau: Democràcia, participació infantil, educació infantil, drets

Recepció de l'original: 15/05/2017
Acceptació de l'article: 04/09/2018