Temps d'Educació
1r semestre 2019
 • Consell editorial:
 • Xavier Triadó (director de l’Institut de Desenvolupament Professional–ICE), Mercedes Gracenea (cap de la Secció de Publicacions), Roser Boix (degana de la Facultat d’Educació), Mercè Puig Rodríguez-Escalona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística), Amelia Díaz Álvarez (vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

 • Compaginació i correcció de textos:
 • Cristian Frutos, Judit Sabido, Patrícia Adan i Serveis Lingüístics de la UB

  Temps d’Educació està subjecta a la llicència Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0). Podeu consultar la llicència completa a:
  Licencia de Creative Commons

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a RACÓ, CBUC (Universitats de Catalunya), Ulrich (Pro Quest), In-Recs (Universidad de Granada), CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), Dialnet (Universidad de la Rioja), Latindex (UNAM, Mèxic), ERIH (European Science Foundation), Francis-Inist (CNRS), Sociological Abstracts (Pro Quest, Bathesda), OEI (Estados Iberoamericanos), DICE (CSIC), MIAR (UB), RESH (CCHS) i REDINET (MECD).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Estudis i recerques
Professora titular del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Universitat de València. Algunes publicacions relacionades amb la línia de recerca «La literatura popular en el desenvolupament de la competència intercultural a l’aula» són: Devís, A. (2015); Morón, E. i Devís, A. (2016); Devís, A. i Chireac, S. (2015a, 2015b, 2017). Adreça electrònica: anna.devis@uv.es 


El present treball parteix de la consideració que la literatura popular afavoreix el coneixement dels arrels, la història i els símbols que constitueixen la identitat de qualsevol cultura o nació. Com ja s’ha assenyalat, en investigacions anteriors hem abordat la importància de l’educació literària en general i de la literatura popular en particular com a instrument d’aproximació entre els pobles en establir els referents comuns entre diverses cultures. Altres propostes (Rodríguez Almodóvar, 2009; Morote, 2010) consideren que existeix una mena d’imaginari col·lectiu que franqueja l’espai i el temps i que implica la presència d’elements comuns en les manifestacions de la literatura popular considerades.