Temps d'Educació
1r semestre 2019
 • Consell editorial:
 • Xavier Triadó (director de l’Institut de Desenvolupament Professional–ICE), Mercedes Gracenea (cap de la Secció de Publicacions), Roser Boix (degana de la Facultat d’Educació), Mercè Puig Rodríguez-Escalona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística), Amelia Díaz Álvarez (vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

 • Compaginació i correcció de textos:
 • Cristian Frutos, Judit Sabido, Patrícia Adan i Serveis Lingüístics de la UB

  Temps d’Educació està subjecta a la llicència Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0). Podeu consultar la llicència completa a:
  Licencia de Creative Commons

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a RACÓ, CBUC (Universitats de Catalunya), Ulrich (Pro Quest), In-Recs (Universidad de Granada), CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), Dialnet (Universidad de la Rioja), Latindex (UNAM, Mèxic), ERIH (European Science Foundation), Francis-Inist (CNRS), Sociological Abstracts (Pro Quest, Bathesda), OEI (Estados Iberoamericanos), DICE (CSIC), MIAR (UB), RESH (CCHS) i REDINET (MECD).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Monografia: Filosofia de l’educació cinquanta anys després del Maig del 68
Anna Pagès 


Resum
Aquest article interroga l’actualitat educativa de Maig del 68, considerant la pèrdua de significat del concepte «experiència» a la nostra època. L’experiència es refereix bàsicament a la relació incompleta entre els joves i els seus professors. Descriure aquesta experiència no és suficient per entendre l’essència del joc de Maig del 68: cal restituir alguns conceptes oblidats en la Teoria i la Filosofia de l’Educació, entre els quals «commemoració», «formació», i «imaginació». En aquest treball ens hem centrat en l’anàlisi de la commemoració com una versió metafòrica del que es va repetint, en el sentit del que Hans Blumenberg denominà una «metaforologia».
Paraules clau: Filosofia de l’educació, commemoració, maig del 68, teoria de l’educació

Recepció de l'original: 05/06/2018
Acceptació de l'article: 26/09/2018