Temps d'Educació
2n semestre 2017
 • Consell editorial:
 • Xavier Triadó (director de l’Institut de Ciències de l’Educació), Roser Boix (degana de la Facultat d’Educació), Mercè Puig Rodríguez-Escalona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística), Amelia Díaz Álvarez (vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

 • Compaginació i correcció de textos:
 • Cristian Frutos, Judit Sabido i Serveis Lingüístics de la UB

  Temps d’Educació està subjecta a una llicència Creative Commons 3.0 de Reconeixement - No Comercial. Podeu consultar la llicència completa a: Licencia de Creative Commons
  Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional.

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a RACD , CBUC (Universitats de Catalunya), Ulrich (Pro Quest), In-Recs (Universidad de Granada), CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), Dialnet (Universidad de la Rioja), Latindex (UNAM, Mèxic), ERIH (European Science Foundation), Francis-Inist (CNRS), DOAJ (Open Access), Sociological Abstracts (Pro Quest, Bathesda), OEI (Estados Iberoamericanos), DICE (CSIC), MIAR (UB), RESH (CCHS) i REDINET (MECD).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Estudis i recerques
Ainhoa Merzero, Jose A. Ordoñana, Ana Laucirica 


Resum
L’aprenentatge de la tècnica vocal es realitza de forma diferent a la resta d’instruments musicals, atès que l’instrument és el propi cos humà. La present investigació analitza l’ús de la metàfora i la imatge com a suport en el procés d’aprenentatge. La finalitat és comprovar que la creació i l’ús de determinats materials visuals i metàfores ajuden a docents i estudiants durant el procés d’ensenyament-aprenentatge del cant. Es realitzen entrevistes obertes a 30 estudiants de cant amb classificació vocal variada i formació en conservatoris de grau professional. Els resultats mostren que les imatges visuals recolzen les explicacions verbals i que conjuminen les idees aportades a través de les metàfores. Les representacions mentals creades a través de la informació tramesa per part del docent afecten de forma positiva la comunicació a l’aula de cant i millora la concentració.
Paraules clau: Aprenentatge musical, aprenentatge del cant, imatge i metàfora, retroalimentació, educació musical

Recepció de l'original: 24/11/2016
Acceptació de l'article: 17/03/2017