Temps d'Educació
2n semestre 2017
 • Consell editorial:
 • Xavier Triadó (director de l’Institut de Ciències de l’Educació), Roser Boix (degana de la Facultat d’Educació), Mercè Puig Rodríguez-Escalona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística), Amelia Díaz Álvarez (vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

 • Compaginació i correcció de textos:
 • Cristian Frutos, Judit Sabido i Serveis Lingüístics de la UB

  Temps d’Educació està subjecta a una llicència Creative Commons 3.0 de Reconeixement - No Comercial. Podeu consultar la llicència completa a: Licencia de Creative Commons
  Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional.

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a RACD , CBUC (Universitats de Catalunya), Ulrich (Pro Quest), In-Recs (Universidad de Granada), CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), Dialnet (Universidad de la Rioja), Latindex (UNAM, Mèxic), ERIH (European Science Foundation), Francis-Inist (CNRS), DOAJ (Open Access), Sociological Abstracts (Pro Quest, Bathesda), OEI (Estados Iberoamericanos), DICE (CSIC), MIAR (UB), RESH (CCHS) i REDINET (MECD).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Estudis i recerques
Josep Maria Masjuan, Marina Elias 


Resum
En el present article es procedeix a una revisió de diferents elements relacionats amb el treball en grup que aconsegueixen que aquesta metodologia sigui beneficiosa per l’aprenentatge dels estudiants universitaris. En aquest sentit, es dur a terme una revisió de la literatura sobre el tema, alhora que es presenten els resultats d’una recerca quantitativa basada en les dades d’una enquesta obtingudes durant el 2010 sobre un total aproximat de 1000 estudiants de quatre universitats públiques de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Es realitzen anàlisis per mostrar la incidència en el funcionament del treball en grup de cada un dels indicadors que conformen la piràmide de necessitats de Maslow, adaptada al món universitari per Prescott i Simpson (2004). Els resultats mostren com és necessari arribar a certs llindars de qualitat en la implementació d’aquesta metodologia, per tal que aporti aspectes beneficiosos als estudiants universitaris implicats. La reforma de Bolonya (1999), tal i com ha estat implementada no ha aconseguit arribar, en algunes titulacions, a aquest llindar mínim de qualitat.
Paraules clau: Treball en grup, Procés de Bolonya, aprenentatge, cooperació, estudiants universitaris

Recepció de l'original: 24/11/2016
Acceptació de l'article: 15/06/2017