Temps d'Educació
2n semestre 2017
 • Consell editorial:
 • Xavier Triadó (director de l’Institut de Ciències de l’Educació), Roser Boix (degana de la Facultat d’Educació), Mercè Puig Rodríguez-Escalona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística), Amelia Díaz Álvarez (vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

 • Compaginació i correcció de textos:
 • Cristian Frutos, Judit Sabido i Serveis Lingüístics de la UB

  Temps d’Educació està subjecta a una llicència Creative Commons 3.0 de Reconeixement - No Comercial. Podeu consultar la llicència completa a: Licencia de Creative Commons
  Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional.

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a RACD , CBUC (Universitats de Catalunya), Ulrich (Pro Quest), In-Recs (Universidad de Granada), CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), Dialnet (Universidad de la Rioja), Latindex (UNAM, Mèxic), ERIH (European Science Foundation), Francis-Inist (CNRS), DOAJ (Open Access), Sociological Abstracts (Pro Quest, Bathesda), OEI (Estados Iberoamericanos), DICE (CSIC), MIAR (UB), RESH (CCHS) i REDINET (MECD).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Estudis i recerques
Margarita Bartolomé Pina 


Resum
En aquest treball, presentem l’edició crítica de les obres pedagògiques de Pedro Poveda (1874- 1936), recentment publicades. Oferim uns eixos fonamentals del seu treball pedagògic: A) La seva fe en l’educació com una eina extraordinàriament important per al canvi social i educatiu en períodes crítics de qualsevol societat. B) La unió d’esforços, la capacitat de respondre als reptes del moment amb creativitat i realisme des de moviments i grups, units per un projecte comú: la formació inicial i permanent d’educadors i educadores, i en especial aquells que s’orientaven a l’exercici professional en centres de titularitat pública. C) La seva proposta educativa, que arrelada profundament en un humanisme cristià, atraient i obert, pretenia potenciar el desenvolupament de la persona, des d’ambients humanitzadors, densos en relacions interpersonals, que poguessin afavorir l’estudi, el treball autònom, una vida plena de sentit i orientada al compromís social. D) La implicació de Poveda en la formació d’un col·lectiu emergent: les dones que, des de la seva vocació pedagògica, volien articular a la vida la fe i el progrés científic i cultural el compromís professional i l’apertura a l’espai públic d’una societat en canvi amb l’estrena d’un nou rol i un nou estil.
Paraules clau: Pedro Poveda, moviments pedagògics, formació del professorat, ensenyament públic, humanisme cristià, ambient educatiu, amor pedagògic, fe-ciència, educació integral, formació de dones, compromís social

Recepció de l'original: 24/02/2017
Acceptació de l'article: 22/03/2017