Temps d'Educació
1r semestre 2017
 • Consell editorial:
 • Xavier Triadó (director de l’Institut de Ciències de l’Educació); Roser Boix (degana de la Facultat d'Educació); Alba Ambròs Pallarés (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística); Amelia Díaz Álvarez (vicerectora de Docència); Lola Sánchez Aguilera (vicerectora d’Ordenació Acadèmica)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

 • Compaginació i correcció de textos:
 • Cristian Frutos, Judit Sabido i Serveis Lingüístics de la UB

  Temps d’Educació està subjecta a una llicència Creative Commons 3.0 de Reconeixement - No Comercial. Podeu consultar la llicència completa a: Licencia de Creative Commons
  Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional.

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a RACD , CBUC (Universitats de Catalunya), Ulrich (Pro Quest), In-Recs (Universidad de Granada), CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), Dialnet (Universidad de la Rioja), Latindex (UNAM, Mèxic), ERIH (European Science Foundation), Francis-Inist (CNRS), DOAJ (Open Access), Sociological Abstracts (Pro Quest, Bathesda), OEI (Estados Iberoamericanos), DICE (CSIC), MIAR (UB), RESH (CCHS) i REDINET (MECD).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
MONOGRAFIA: FORMEM MESTRES TRILINGÜES PER A UNA SOCIETAT COSMOPOLITA: EL PROJECTE GUIDEWAY
Josep Coral 


Resum
L’article descriu l’estructura del programa d’Educació Física (EF) que s’ofereix en el «Grau d’Educació Primària–Docència Universitària en Anglès» (GEP-DUA). Es presenten les aportacions de l’EF als enfocaments AICLE i a la formació de mestres, i es descriu l’organització de l’assignatura d’EF en l’educació primària en el GEP-DUA. També s’expliciten les estratègies d’ensenyament-aprenentatge utilitzades, els suports que es proporcionen per facilitar l’aprenentatge en un entorn ICLES (Integració de Continguts i Llengua en Educació Superior) i el tipus de guiatge que s’utilitza per millorar la competència discursiva. Finalment, s’aporten evidències de millora a partir d’unes dades preliminars d’un estudi en curs. En la conclusió es fa èmfasi en la necessitat de fer adaptacions organitzatives i metodològiques importants per assolir els objectius del GEP-DUA.
Paraules clau: Integració de continguts i llengua en educació superior (ICLES), didàctica de l’educació física, aprenentatge integrat de continguts i llengua (AICLE), competència discursiva, formació del professorat

Recepció de l'original: 19/04/2017
Acceptació de l'article: 08/06/2017