Temps d'Educació
1r semestre 2017
 • Consell editorial:
 • Xavier Triadó (director de l’Institut de Ciències de l’Educació); Roser Boix (degana de la Facultat d'Educació); Alba Ambròs Pallarés (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística); Amelia Díaz Álvarez (vicerectora de Docència); Lola Sánchez Aguilera (vicerectora d’Ordenació Acadèmica)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

 • Compaginació i correcció de textos:
 • Cristian Frutos, Judit Sabido i Serveis Lingüístics de la UB

  Temps d’Educació està subjecta a una llicència Creative Commons 3.0 de Reconeixement - No Comercial. Podeu consultar la llicència completa a: Licencia de Creative Commons
  Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional.

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a RACD , CBUC (Universitats de Catalunya), Ulrich (Pro Quest), In-Recs (Universidad de Granada), CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), Dialnet (Universidad de la Rioja), Latindex (UNAM, Mèxic), ERIH (European Science Foundation), Francis-Inist (CNRS), DOAJ (Open Access), Sociological Abstracts (Pro Quest, Bathesda), OEI (Estados Iberoamericanos), DICE (CSIC), MIAR (UB), RESH (CCHS) i REDINET (MECD).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
MONOGRAFIA: FORMEM MESTRES TRILINGÜES PER A UNA SOCIETAT COSMOPOLITA: EL PROJECTE GUIDEWAY
Joan Borràs-Comes, Berta Rapesta, Rubén Jiménez, Cristina Escobar Urmeneta 


Resum
L’article analitza l’efecte del dispositiu didàctic Guideway en el «Grau d’Educació Primària–Docència en Anglès» (GEP-DUA). El dispositiu, dissenyat segons els principis pedagògics ICLES, té com a finalitat el desenvolupament del discurs acadèmic escrit en anglès dels estudiants. En aquest treball s’examinen les millores observades en coherència i cohesió en el redactat de textos argumentatius per part d’alumnes de primer i segon cursos del GEP-DUA, classificats també depenent de si rebien o no classes extracurriculars d’anglès. Els resultats constaten (1) que els informants obtenen millors resultats en el post-test que en el pre-test, (2) que els alumnes de segon obtenen millors resultats que els de primer, (3) que la millora és superior en la coherència que en la cohesió, i (4) que els informants que no reben classes extracurriculars d’anglès obtenen millors resultats que els que sí que en reben. En definitiva, l’estudi indica que la competència discursiva en l’argumentació acadèmica escrita pot millorar en un context ICLES mitjançant l’ús d’un dispositiu pedagògic amb tasques guiades per a l’escriptura.
Paraules clau: Aprenentatge integrat de continguts i llengua a l’educació superior (ICLES), competència discursiva, formació del professorat

Recepció de l'original: 19/04/2017
Acceptació de l'article: 08/06/2017