Temps d'Educació
1r semestre 2017
 • Consell editorial:
 • Xavier Triadó (director de l’Institut de Ciències de l’Educació); Roser Boix (degana de la Facultat d'Educació); Alba Ambròs Pallarés (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística); Amelia Díaz Álvarez (vicerectora de Docència); Lola Sánchez Aguilera (vicerectora d’Ordenació Acadèmica)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

 • Compaginació i correcció de textos:
 • Cristian Frutos, Judit Sabido i Serveis Lingüístics de la UB

  Temps d’Educació està subjecta a una llicència Creative Commons 3.0 de Reconeixement - No Comercial. Podeu consultar la llicència completa a: Licencia de Creative Commons
  Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional.

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a RACD , CBUC (Universitats de Catalunya), Ulrich (Pro Quest), In-Recs (Universidad de Granada), CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), Dialnet (Universidad de la Rioja), Latindex (UNAM, Mèxic), ERIH (European Science Foundation), Francis-Inist (CNRS), DOAJ (Open Access), Sociological Abstracts (Pro Quest, Bathesda), OEI (Estados Iberoamericanos), DICE (CSIC), MIAR (UB), RESH (CCHS) i REDINET (MECD).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
MONOGRAFIA: FORMEM MESTRES TRILINGÜES PER A UNA SOCIETAT COSMOPOLITA: EL PROJECTE GUIDEWAY
Cristina Escobar Urmeneta és doctora en Ciències de l’Educació (UAB), especialitzada en Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua en l’educació bàsica i superior (AICLE/ICLES), i en models empoderadors de formació inicial i continuada del professorat de llengües segones i estrangeres. És investigadora principal del Grup de Recerca ‘Llengua i Educació’ (LED), i del projecte de recerca 2014-ARMIF-00009, que ha donat lloc als estudis del present monogràfic de Temps d’Educació. En l’actualitat coordina el Màster Teacher Development for Content and Language Integrated Learning (CLIL) i assessora les administracions educatives en diverses temàtiques relacionades amb la millora de la formació docent del professorat de i en llengües estrangeres. En el passat, ha treballat de mestra i de professora de secundària a l’ensenyament públic. Adreça electrònica: cristina.escobar@uab.cat 


L’encetament de la modalitat «Grau d’Educació Primària – Docència Universitària en Anglès» (GEP-DUA) dins del context català va ser una decisió valenta de la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona (FCE UAB) sota els auspicis dels Departaments d’Economia i Coneixement i d’Ensenyament de la Gene-ralitat de Catalunya. La seva entrada en funcionament es pot considerar un èxit en si mateix, avalat, entre altres indicadors, per la bona acceptació dels estudiants. Aquest article, que és resultat del projecte de recerca transversal Guideway (2014 ARMIF 00009), en el qual han participat investigadors de vuit departaments universitaris diferents, dóna una visió global del GEP-DUA dins del context d’internacionalització de les universitats europees. Més concretament, la secció 2 situa el programa pilot en el context català i europeu d’educació superior i presenta alguns dels elements que van influir de forma rellevant en la presa de decisions sobre el GEP-DUA. La secció 3 aborda la gènesi i disseny del GEP-DUA, mentre que la secció 4 presenta el perfil de l’alumnat que opta per aquesta modalitat i la secció 5 dóna compte dels resultats preliminars del programa. Finalment, la secció 6 conclou l’article ressaltant les qües-tions de més rellevància.