Temps d'Educació
2n semestre 2013
 • Consell Editorial:
 • Antoni Sans (director de l’Institut de Ciències de l’Educació); Anna Escofet (degana de la Facultat de Pedagogia); Albert Batalla (degà de la Facultat de Formació del Professorat); Gemma Fonrodona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística); Manel Viader (vicerector de Política Docent)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

  Temps d’Educació està subjecta a una llicència Creative Commons 3.0 de Reconeixement - No Comercial - Sense Obres Derivades. Podeu consultar la llicència completa a: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació avalua els articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a Raco, CBUC (Universitats de Catalunya), Ulrich (Pro Quest), In-Recs (Universitat de Granada), CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), Dialnet (Universitat de la Rioja), Latindex (UNAM, Mèxic), ERIH (European Science Foundation), Francis-Inist (CNRS), DOAJ (Open Access), Sociological Abstracts (Pro Quest, Bathesda), OEI (Estados Iberoamericanos), DICE (CSIC), MIAR (UB), RESH (CCHS) i REDINET (MECD).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Monografia. L’aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera (AICLE) a Catalunya. Estudis i experiències
Sara Figueras i Carme Flores 


Resum
Aquest article pretén contribuir al desenvolupament de l'aplicació de l'AICLE a les matèries no lingüístiques en el marc de l'ensenyament universitari, a través de la reflexió sobre l'estat de la qüestió de la modalitat AICLE a les universitats i l'anàlisi dels fonaments que, al nostre entendre, han de vertebrar qualsevol proposta metodològica AICLE a la universitat: a) les experiències i recerques desenvolupades a les etapes d'educació primària i educació secundària en relació aquest format; b) els projectes de millora de qualitat docent desenvolupats en aquesta temàtica; c) les investigacions dutes a terme a les pròpies universitats sobre la implementació de la modalitat AICLE en el seus plans d'estudis. Finalment es concreta una proposa d'estratègies metodològiques que cal tenir en compte i que poden afavorir la correcta implementació del format AICLE a la universitat.
Paraules clau: AICLE, CLIL, ensenyament universitari, innovació educativa, propostes metodològiques

Recepció de l'original: 12/10/2013
Acceptació de l'article: 29/11/2013