Temps d'Educació
2n semestre 2013
 • Consell Editorial:
 • Antoni Sans (director de l’Institut de Ciències de l’Educació); Anna Escofet (degana de la Facultat de Pedagogia); Albert Batalla (degà de la Facultat de Formació del Professorat); Gemma Fonrodona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística); Manel Viader (vicerector de Política Docent)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

  Temps d’Educació està subjecta a una llicència Creative Commons 3.0 de Reconeixement - No Comercial - Sense Obres Derivades. Podeu consultar la llicència completa a: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació avalua els articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a Raco, CBUC (Universitats de Catalunya), Ulrich (Pro Quest), In-Recs (Universitat de Granada), CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), Dialnet (Universitat de la Rioja), Latindex (UNAM, Mèxic), ERIH (European Science Foundation), Francis-Inist (CNRS), DOAJ (Open Access), Sociological Abstracts (Pro Quest, Bathesda), OEI (Estados Iberoamericanos), DICE (CSIC), MIAR (UB), RESH (CCHS) i REDINET (MECD).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Estudis i recerques
Universitat Ramon Llull 


Introducció
L'article titulat La diversité des cultures, de Francesc Mirabent (1888-1952), correspon a un treball no publicat ni catalogat fins a dia d'avui, i descobert entre l'abundant documentació que es troba dipositada en el Llegat Mirabent, a la Biblioteca de la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona. Cal agrair per tant, les facilitats rebudes per part del bibliotecaris/es de l'esmentada Facultat, així com les indicacions oportunes donades pel professor Ignasi Roviró, professor d'Estètica a la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull. És cert que des de la mort del doctor Mirabent, l'any 1952, hem disposat de diversos estudis que han treballat la seva obra, ja sigui de manera genèrica (Querol, 1953; Guy, 1983; Bilbeny, 1985; Fossas i Puigdomènech, 2011), exclusiva (Mirabent, 1957; Agustín, 1985; Roviró, 2003a; Roviró, 2003b; Cuscó, 2005) o parcial (Doll i Verdaguer, 2003; Cabrera, 1998; Jaques, 2010), però cap d'aquests estudis feien referència al text descobert.
Amb molta probabilitat, no fou publicat en el seu moment pel context polític de l'any 1948, en plena dictadura franquista, on un article sobre la diversitat cultural hagués fet molt sospitós de desafecció cap al règim el professor Mirabent. El mateix Mirabent s'encarregà de no donar pistes d'aquest article, al no fer-lo constar entre els seus escrits publicats. Tampoc ho va fer posteriorment Joaquim Carreras Artau, quan va recollir l'any 1957 tots els seus estudis filosòfics. No sabem si per prudència o per desconeixement del text.
Ens trobem, per tant, davant d'un text inèdit a casa nostra, per bé que fou presentat a París el 1948. El qüestionari no està datat, però arran de la lectura de les cartes personals del doctor Mirabent amb Raymond Bayer, veiem com el 15 de setembre del 1948 rep un qüestionari per encàrrec de l'Institut International de Philosophie (IIP), que posteriorment Mirabent enviarà amb els mateixos punts. No hi ha lloc a dubte, aquest és el document que Mirabent presenta a l'IIP, a través de Raymond Bayer.