Temps d'Educació
2n semestre 2013
 • Consell Editorial:
 • Antoni Sans (director de l’Institut de Ciències de l’Educació); Anna Escofet (degana de la Facultat de Pedagogia); Albert Batalla (degà de la Facultat de Formació del Professorat); Gemma Fonrodona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística); Manel Viader (vicerector de Política Docent)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

  Temps d’Educació està subjecta a una llicència Creative Commons 3.0 de Reconeixement - No Comercial - Sense Obres Derivades. Podeu consultar la llicència completa a: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació avalua els articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a Raco, CBUC (Universitats de Catalunya), Ulrich (Pro Quest), In-Recs (Universitat de Granada), CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), Dialnet (Universitat de la Rioja), Latindex (UNAM, Mèxic), ERIH (European Science Foundation), Francis-Inist (CNRS), DOAJ (Open Access), Sociological Abstracts (Pro Quest, Bathesda), OEI (Estados Iberoamericanos), DICE (CSIC), MIAR (UB), RESH (CCHS) i REDINET (MECD).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Estudis i recerques
Jordi Carcasó i Díaz 


Resum
Francesc de Paula Mirabent (1888-1952) ha estat un dels estetes més importants de la postguerra a l'Estat espanyol, tal i com demostren els seus escrits i publicacions. Però el text inèdit presentat a continuació no ens parla d'estètica, sinó que l'autor exposa a l'Institut International de Philosophie de París, la seva visió sobre la diversitat cultural. És el punt de vista d'un filòsof decebut amb les grans ideologies, que troba en la defensa i el valor de la persona, la manera de contrarestar la tirania i l'opressió. Algunes de les seves aportacions i especialment la revaloració de l'element emocional en la persona, ens permetran reconèixer alguns trets innovadors que han perdurat en la pedagogia actual. Paral·lelament, el fet que es presentés a París l'any 1948 i en llengua francesa, va permetre a Mirabent la llibertat necessària per escriure sense condicionants, i poder desar el text perquè no fos catalogat dins de les seves obres a l'Estat espanyol.
Paraules clau: Mirabent, diversitat cultural, filosofia, persona, franquisme

Recepció de l'original: 12/09/2013
Acceptació de l'article: 02/12/2013