Temps d'Educació
2n semestre 2013
 • Consell Editorial:
 • Antoni Sans (director de l’Institut de Ciències de l’Educació); Anna Escofet (degana de la Facultat de Pedagogia); Albert Batalla (degà de la Facultat de Formació del Professorat); Gemma Fonrodona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística); Manel Viader (vicerector de Política Docent)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

  Temps d’Educació està subjecta a una llicència Creative Commons 3.0 de Reconeixement - No Comercial - Sense Obres Derivades. Podeu consultar la llicència completa a: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació avalua els articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a Raco, CBUC (Universitats de Catalunya), Ulrich (Pro Quest), In-Recs (Universitat de Granada), CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), Dialnet (Universitat de la Rioja), Latindex (UNAM, Mèxic), ERIH (European Science Foundation), Francis-Inist (CNRS), DOAJ (Open Access), Sociological Abstracts (Pro Quest, Bathesda), OEI (Estados Iberoamericanos), DICE (CSIC), MIAR (UB), RESH (CCHS) i REDINET (MECD).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Monografia. L’aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera (AICLE) a Catalunya. Estudis i experiències
Institut Les Vinyes 


Introducció
En el curs 2007-2008, es va iniciar un projecte d'innovació dins del Pla Experimental de Llengües Estrangeres (PELE) del Departament d'Ensenyament, que ara s'anomena Pla Integral de Llengües Estrangeres (PILE), en el context d'un Cicle Formatiu de Grau Superior. Aquest tipus de projectes eren habituals en educació secundària a l'ESO i al batxillerat, però aquest projecte era per a un cicle superior de formació professional, utilitzant la llengua estrangera en un context especialitzat. Els alumnes accedeixen al cicle en acabar el batxillerat, encara que hi ha altres vies d'accés en les que han d'acreditar un nivell de formació equivalent.
El projecte consistia a realitzar activitats en anglès de forma continuada a les classes del cicle formatiu de grau superior Laboratori de Diagnòstic Clínic. Es tracta d'un cicle de la família Sanitat, de 2.000 hores de durada que s'imparteixen al llarg de dos cursos acadèmics. Es volia normalitzar l'ús de la llengua estrangera i que els alumnes fossin capaços d'utilitzar els textos tècnics originals en anglès que trobaran al seu lloc de treball amb la mateixa naturalitat que si fossin en català. Hi havia un objectiu general que consistia en millorar el nivell d'anglès dels alumnes i un objectiu final que era donar-los una més completa formació per tal que tinguessin més i millors oportunitats de feina.