Temps d'Educació
2n semestre 2013
 • Consell Editorial:
 • Antoni Sans (director de l’Institut de Ciències de l’Educació); Anna Escofet (degana de la Facultat de Pedagogia); Albert Batalla (degà de la Facultat de Formació del Professorat); Gemma Fonrodona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística); Manel Viader (vicerector de Política Docent)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

  Temps d’Educació està subjecta a una llicència Creative Commons 3.0 de Reconeixement - No Comercial - Sense Obres Derivades. Podeu consultar la llicència completa a: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació avalua els articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a Raco, CBUC (Universitats de Catalunya), Ulrich (Pro Quest), In-Recs (Universitat de Granada), CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), Dialnet (Universitat de la Rioja), Latindex (UNAM, Mèxic), ERIH (European Science Foundation), Francis-Inist (CNRS), DOAJ (Open Access), Sociological Abstracts (Pro Quest, Bathesda), OEI (Estados Iberoamericanos), DICE (CSIC), MIAR (UB), RESH (CCHS) i REDINET (MECD).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Monografia. L’aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera (AICLE) a Catalunya. Estudis i experiències
Isabel Borja Pallarés 


Resum
Aquest article relata l'experiència d'un projecte CLIL d'innovació dut a terme en un cicle de formació professional de la família Sanitat, el cicle formatiu de grau superior Laboratori de Diagnòstic Clínic. L'objectiu del projecte era millorar la formació dels alumnes i les seves possibilitats d'ocupació en el món laboral. Les activitats en anglès eren incloses dins els crèdits lectius impartits per les professores involucrades en el projecte, treballant els continguts propis d'aquests crèdits. La implementació del projecte va exigir un esforç de formació per a les professores, així com un esforç per a l'elaboració de materials didàctics, dels que no hi havia referents. Aquestes activitats es van dur a terme durant cinc anys ininterromputs amb resultats dispars dins la mateixa aula, però amb la general acceptació de l'alumnat, tot i ser activitats extracurriculars.
Paraules clau: AICLE, PELE, formació professional, formació del professorat, continguts, anglès tècnic, recursos didàctics, activitats de classe

Recepció de l'original: 04/10/2013
Acceptació de l'article: 05/12/2013