Temps d'Educació
1r semestre 2013
 • Consell Editorial:
 • Antoni Sans (director de l’Institut de Ciències de l’Educació); Anna Escofet (degana de la Facultat de Pedagogia); Albert Batalla (degà de la Facultat de Formació del Professorat); Gemma Fonrodona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística); Teresa Anguera (vicerectora de Política Docent i Cientíca)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

  Temps d’Educació està subjecta a una llicència Creative Commons 3.0 de Reconeixement - No Comercial - Sense Obres Derivades. Podeu consultar la llicència completa a: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), In-Recs (Universitat de Granada), Latindex (UNAM, Mèxic), Dialnet (Universitat de la Rioja), ERIH (European Science Foundation), Ulrich’s (ProQuest), FRANCIS-INIST (Institut de l'Information Scientique et Technique-CNRS), SOCIOLOGICAL ABSTRACTS (ProQuest LLC, Bethesda).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Estudis i recerques
Óscar Mas Torelló, Berta Espona Barcons, Carla Quesada Pallarès i Natalia García 


Resum
La formació professional és una etapa clau del sistema educatiu en la capacitació de nous professionals i l'element configurador imprescindible del seu currículum és la Formació als Centres de Treball (FCT). Per això, si es vol millorar, resulta de gran importància conèixer com s'està desenvolupant la FCT i quins són els factors d'èxit per la seva eficàcia implicats en el procés. Amb aquestes finalitats es desenvolupà la recerca que es presenta en aquest article, en concret, els resultats qualitatius sobre factors d'èxit per a l'eficàcia de la FCT, obtinguts a partir de la revisió de la bibliografia científica i d'entrevistes efectuades a diferents agents clau relacionats amb la FCT.
Paraules clau: formació professional, Formació en Centres de Treball, eficàcia, tendències

Recepció de l'original: 13/11/2012
Acceptació de l'article: 08/03/2013