Temps d'Educació
1r semestre 2013
 • Consell Editorial:
 • Antoni Sans (director de l’Institut de Ciències de l’Educació); Anna Escofet (degana de la Facultat de Pedagogia); Albert Batalla (degà de la Facultat de Formació del Professorat); Gemma Fonrodona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística); Teresa Anguera (vicerectora de Política Docent i Cientíca)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

  Temps d’Educació està subjecta a una llicència Creative Commons 3.0 de Reconeixement - No Comercial - Sense Obres Derivades. Podeu consultar la llicència completa a: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), In-Recs (Universitat de Granada), Latindex (UNAM, Mèxic), Dialnet (Universitat de la Rioja), ERIH (European Science Foundation), Ulrich’s (ProQuest), FRANCIS-INIST (Institut de l'Information Scientique et Technique-CNRS), SOCIOLOGICAL ABSTRACTS (ProQuest LLC, Bethesda).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Estudis i recerques
Óscar Mas Torelló
Berta Espona Barcons
Carla Quesada Pallarès
Natalia García
Universitat Autònoma de Barcelona 


Context de la recerca
En aquest article es presenten els resultats qualitatius obtinguts en el marc d'una recerca més àmplia, desenvolupada en centres de formació professional reglada de l'àrea de Barcelona durant el curs 2009-2010. La finalitat d'aquest estudi era esbrinar la situació actual de la Formació en Centres de Treball (FCT), conèixer els factors que determinen la seva eficàcia, avaluar aquesta eficàcia amb un instrument d'elaboració pròpia i realitzar propostes per a la seva millora. La recerca s'organitzava en diverses fases: les dues primeres de caire qualitatiu, els resultats de les quals es presenten en aquest article; i una tercera de caire quantitatiu que consistia en l'aplicació a alumnes de formació professional del Qüestionari de l'Eficàcia de la Formació en Centres de Treball (EFCT) elaborat en el mateix estudi fruit dels resultats de les dues primeres fases.
Els resultats qualitatius d'aquest estudi van permetre obtenir la visió que tenien de la FCT els agents implicats en el procés, fet que va aportar elements de triangulació importants a l'hora d'analitzar les dades quantitatives recollides posteriorment. La possibilitat de considerar la visió dels diferents agents i institucions que intervenen en tot el procés de la FCT era un element essencial i característic d'aquesta recerca, que permetia tenir accés a una font d'informació de primera mà sobre la realitat del sistema, aprofundir més enllà dels resultats obtinguts amb la revisió de la bibliografia i contrastar les diferents dades obtingudes amb la visió normativa.