Temps d'Educació
1r semestre 2012
 • Consell Editorial:
 • Antoni Sans (director de l’Institut de Ciències de l’Educació); Anna Escofet (degana de la Facultat de Pedagogia); Albert Batalla (degà de la Facultat de Formació del Professorat); Gemma Fonrodona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística); Teresa Anguera (vicerectora de Política Docent i Cientíca)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

  Temps d’Educació està subjecta a una llicència Creative Commons 3.0 de Reconeixement - No Comercial - Sense Obres Derivades. Podeu consultar la llicència completa a: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), In-Recs (Universitat de Granada), Latindex (UNAM, Mèxic), Dialnet (Universitat de la Rioja), ERIH (European Science Foundation), Ulrich’s (ProQuest), FRANCIS-INIST (Institut de l'Information Scientique et Technique-CNRS), SOCIOLOGICAL ABSTRACTS (ProQuest LLC, Bethesda).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Monografia. Música i poesia, punts de trobada
Albert Casals
Universitat Autònoma de Barcelona 


Gran part de la poesia actual —en la nostra societat i també a l’escola— es transmet a través del codi escrit. Tot i això, és obvi que durant molts segles el fenomen poètic només existí o s’entengué en la seva forma oral, ja fos a través del recitat o del cant. Entrats al segle xxi, la nostra societat és altament alfabetitzada i la lectoescriptura marca profundament l’aprenentatge lingüístic a l’escola. Dins d’aquest context, cal no oblidar-se que continuen existint gèneres —poètics i d’altres— que es produeixen de forma oral i tenen un sentit i unes funcionalitats evidents per als ciutadans del nostre entorn cultural. Des d’aquest punt de vista, aquesta part de la literatura cal que també formi part del currículum escolar, més encara quan possibilita uns aprenentatges i una comprensió cultural imprescindibles per entendre i moure’s en la societat de la comunicació i la informació audiovisual.

‘Corrandes en són corrandes…’
Glosa, cançó improvisada o corrandes són denominacions habituals —i equivalents— d’un dels gèneres del Cançoner Tradicional català amb més vitalitat i revalorització en els darrers temps. Però improvisar versos sobre una melodia és un art present en una gran quantitat de cultures, tant en la dimensió històrica (Pedrosa, 2000) com geogràfica (Trapero, Santana, Márquez, 2000). Des d’aquesta perspectiva, alguns autors no han dubtat a adjectivar la poesia improvisada d’universal:
"La poesía improvisada no es un fenómeno aislado de ninguna comunidad lingüística, ni de ninguna etnia específica, sino un arte universal de la cultura popular y tradicional de los pueblos, que tiene distintos nombres, diferentes formas musicales, diferentes formas estróficas, pero que responden todas a una misma categoría o un mismo fenómeno de las culturas de los pueblos." [Díaz-Pimienta, a Portal et al. 2000, p. 526]
Malgrat aquest fet i, per tant, de les diverses formes que pren en cada cultura, sempre es tracta d’una activitat comunicativa (Garzia, Sarasua, Egaña, 2001) de rellevància pel grup que ho viu (Ayats, 2007), amb implicacions en la construcció d’identitats col·lectives (Gross, 2008) i sovint relacionada amb afiliacions ètniques (White, 2001).
Però, ¿com s’ha configurat aquest tipus d’activitat a Catalunya? I ¿quines aplicacions escolars s’han dut a terme a partir d’aquest repertori poètico-musical? Aquestes són les qüestions que s’abordaran al llarg de l’article i que conduiran a descobrir com una activitat basada en el cant pot ser una eina ben interessant per a introduir l’alumnat de Primària en el món de la poesia.