Temps d'Educació
1r semestre 2012
 • Consell Editorial:
 • Antoni Sans (director de l’Institut de Ciències de l’Educació); Anna Escofet (degana de la Facultat de Pedagogia); Albert Batalla (degà de la Facultat de Formació del Professorat); Gemma Fonrodona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística); Teresa Anguera (vicerectora de Política Docent i Cientíca)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

  Temps d’Educació està subjecta a una llicència Creative Commons 3.0 de Reconeixement - No Comercial - Sense Obres Derivades. Podeu consultar la llicència completa a: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), In-Recs (Universitat de Granada), Latindex (UNAM, Mèxic), Dialnet (Universitat de la Rioja), ERIH (European Science Foundation), Ulrich’s (ProQuest), FRANCIS-INIST (Institut de l'Information Scientique et Technique-CNRS), SOCIOLOGICAL ABSTRACTS (ProQuest LLC, Bethesda).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Monografia. Música i poesia, punts de trobada
Albert Casals 


Resum
Glosa o cançó improvisada és el nom d’una activitat comunicativa que es dóna en el si d’una comunitat i que es vehicula a través de versos improvisats que es canten sobre melodies d’arrel tradicional. En la primera part de l’article s’aborda la configuració textual, musical i escènica d’aquest gènere poèticomusical per presentar a continuació el projecte Corrandescola. Es mostra com aquest projecte ha desenvolupat una proposta didàctica que s’ha dut a terme en diverses escoles de Catalunya i que es fonamenta en les possibilitats educatives de la cançó improvisada. A l’última part de l’article es plantegen les oportunitats i limitacions de la proposta en relació al descobriment poètic per part de l’alumnat de cicle superior de Primària. Una de les conclusions que se n’extreu és que la cançó improvisada pot esdevenir una forma eficaç d’acostament a la poesia gràcies al fet que es basa en un paradigma comunicatiu altament significatiu i motivador des de la perspectiva de l’alumnat participant.
Paraules clau: poesia oral, cançó tradicional, escola, improvisació, interdisciplinarietat

Recepció de l'original: 03/03/2012
Acceptació de l'article: 15/03/2012