Temps d'Educació
1r semestre 2012
 • Consell Editorial:
 • Antoni Sans (director de l’Institut de Ciències de l’Educació); Anna Escofet (degana de la Facultat de Pedagogia); Albert Batalla (degà de la Facultat de Formació del Professorat); Gemma Fonrodona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística); Teresa Anguera (vicerectora de Política Docent i Cientíca)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

  Temps d’Educació està subjecta a una llicència Creative Commons 3.0 de Reconeixement - No Comercial - Sense Obres Derivades. Podeu consultar la llicència completa a: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), In-Recs (Universitat de Granada), Latindex (UNAM, Mèxic), Dialnet (Universitat de la Rioja), ERIH (European Science Foundation), Ulrich’s (ProQuest), FRANCIS-INIST (Institut de l'Information Scientique et Technique-CNRS), SOCIOLOGICAL ABSTRACTS (ProQuest LLC, Bethesda).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Monografia. Música i poesia, punts de trobada
Laia Viladot 


Resum
Aquest article s’emmarca en un context d’innovació didàctica i de recerca a l’escola de música. Concretament, s’exposa el model didàctic en relació a una composició musical col·lectiva que caracteritza l’experiència duta a terme a l’aula de 3r elemental (alumnat de 10-11 anys), i que pren com a punt de partida el poema Els ous ferrats, de Miquel Martí i Pol. Aquest model didàctic emergeix de l’anàlisi rigorosa de l’esmentat procés de composició, i posa de manifest les oportunitats d’aprenentatge i els processos implicats en cada una de les parts que el constitueixen. Com a exemplificació del seu funcionament, es descriu el procés de musicar un dels seus versos, tot evidenciant la gran influència del recitat i la dicció (aspectes consensuats pel grup classe) en l’activació de la imaginació musical dels nens i nenes. El procés de composició musical col·lectiva, per tant, és concebut com un context propici per al desenvolupament de competències tant musicals i lingüístiques, com de relació amb els altres.
Paraules clau: innovació didàctica, escola de música, composició musical col·lectiva, poema musicat, interacció a l’aula

Recepció de l'original: 03/03/2012
Acceptació de l'article: 15/06/2012