Temps d'Educació
1r semestre 2012
 • Consell Editorial:
 • Antoni Sans (director de l’Institut de Ciències de l’Educació); Anna Escofet (degana de la Facultat de Pedagogia); Albert Batalla (degà de la Facultat de Formació del Professorat); Gemma Fonrodona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística); Teresa Anguera (vicerectora de Política Docent i Cientíca)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

  Temps d’Educació està subjecta a una llicència Creative Commons 3.0 de Reconeixement - No Comercial - Sense Obres Derivades. Podeu consultar la llicència completa a: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), In-Recs (Universitat de Granada), Latindex (UNAM, Mèxic), Dialnet (Universitat de la Rioja), ERIH (European Science Foundation), Ulrich’s (ProQuest), FRANCIS-INIST (Institut de l'Information Scientique et Technique-CNRS), SOCIOLOGICAL ABSTRACTS (ProQuest LLC, Bethesda).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Estudis i recerques
Josep Gustems Carnicer
Estel Marin Cos
Universitat de Barcelona 


Introducció
El cant coral és una de les manifestacions artístiques i culturals que més s’ha expandit a Catalunya al llarg d’aquest últim segle. A més de la seva contribució artística a la comunitat, aporta a qui el practica tot un seguit de valors formatius musicals, personals i socials que han fet que la majoria de pobles, viles i ciutats de Catalunya comptin amb la presència d’alguna d’aquestes formacions. Actualment el nombre d’entitats a Catalunya dedicades al cant coral supera les 1.150, amb una participació de més de 45.000 cantaires de totes les edats i condicions.
Les arrels d’aquesta activitat artística es troben perdudes en el temps. En les cultures de l’antiguitat ja trobem referències a cants col·lectius, tant en celebracions religioses com en actes civils i militars. Serà a l’edat mitjana, però, quan s’estableix un sistema estable de captació i formació de cantaires, especialment vinculats a l’Església i a les corts de la reialesa i la noblesa.
França i els seus territoris veïns seran un dels focus més importants en la implantació i conreu del cant coral durant l’edat mitjana. En aquest sentit, Catalunya va aprofitar la seva proximitat per a establir-hi contactes musicals i culturals que van suposar una notable influència. Aquest article pretén analitzar les relacions musicals d’ambdós territoris durant l’edat mitjana, fent especial èmfasi en la influència francesa sobre el territori català.