Temps d'Educació
1r semestre 2012
 • Consell Editorial:
 • Antoni Sans (director de l’Institut de Ciències de l’Educació); Anna Escofet (degana de la Facultat de Pedagogia); Albert Batalla (degà de la Facultat de Formació del Professorat); Gemma Fonrodona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística); Teresa Anguera (vicerectora de Política Docent i Cientíca)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

  Temps d’Educació està subjecta a una llicència Creative Commons 3.0 de Reconeixement - No Comercial - Sense Obres Derivades. Podeu consultar la llicència completa a: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), In-Recs (Universitat de Granada), Latindex (UNAM, Mèxic), Dialnet (Universitat de la Rioja), ERIH (European Science Foundation), Ulrich’s (ProQuest), FRANCIS-INIST (Institut de l'Information Scientique et Technique-CNRS), SOCIOLOGICAL ABSTRACTS (ProQuest LLC, Bethesda).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Estudis i recerques
Josep Gustems Carnicer i Estel Marin Cos 


Resum
Aquest article explica les principals influències entre la música francesa i catalana durant l’Edat Mitjana. Els principals agents d’aquesta relació de nord a sud els trobem en l’expansió de la refor-ma gregoriana, la notació aquitana, el model d’escoles corals a les capelles, les escoles franceses de ministrers i la contractació de músics francesos a les capelles peninsulars. Els trobadors representa-ran una relació en totes dues direccions, pervivint llur característiques musicals en la música tradi-cional d’ambdós territoris. Els moviments Ars Antiqua i Ars Nova, iniciats fonamentalment a França també s’introduiran a Catalunya amb obres tan notòries com el Llibre Vermell de Montserrat.
Paraules clau: cant coral, música catalana, música francesa, estudis medievals

Recepció de l'original: 22/02/2012
Acceptació de l'article: 15/04/2012