Temps d'Educació
1r semestre 2012
 • Consell Editorial:
 • Antoni Sans (director de l’Institut de Ciències de l’Educació); Anna Escofet (degana de la Facultat de Pedagogia); Albert Batalla (degà de la Facultat de Formació del Professorat); Gemma Fonrodona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística); Teresa Anguera (vicerectora de Política Docent i Cientíca)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

  Temps d’Educació està subjecta a una llicència Creative Commons 3.0 de Reconeixement - No Comercial - Sense Obres Derivades. Podeu consultar la llicència completa a: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), In-Recs (Universitat de Granada), Latindex (UNAM, Mèxic), Dialnet (Universitat de la Rioja), ERIH (European Science Foundation), Ulrich’s (ProQuest), FRANCIS-INIST (Institut de l'Information Scientique et Technique-CNRS), SOCIOLOGICAL ABSTRACTS (ProQuest LLC, Bethesda).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Estudis i recerques
Anna de Monserrat i Vallvè 


Resum
El tacte pedagògic és un concepte que en els darrers temps ha emergit de manera important en la terminologia pedagògica, sobretot després de la publicació de l’obra El tacto en la enseñanza, del pedagog d’origen holandès Max van Manen. Tanmateix fou Johann Friedrich Herbart qui, recent estrenat el segle xix, encunyà el terme tacte pedagògic atorgant-li una importància cabdal tant pel que fa a la relació educativa mestre-alumne com al mateix procés de formació del mestre. Aquest article presenta els elements més rellevants del text original que Herbart llegí en la lliçó inaugural de 1802 a la Universitat de Göttingen, adreçada als joves estudiants d’Educació, i que titulà Del tacte pedagògic. L’escrit també inclou elements d’anàlisi relacionats amb el context des del qual es va escriure l’esmentada lliçó. El treball sobre el document fa possible incorporar elements que ens puguin ajudar a valorar millor el llegat del pensament pedagògic i la influència que posteriorment tingué Herbart sobre la pedagogia.
Paraules clau: tacte pedagògic, Herbart, història de l’educació, teoria i pràctica educatives

Recepció de l'original: 07/03/2012
Acceptació de l'article: 27/04/2012