Temps d'Educació
1r semestre 2012
 • Consell Editorial:
 • Antoni Sans (director de l’Institut de Ciències de l’Educació); Anna Escofet (degana de la Facultat de Pedagogia); Albert Batalla (degà de la Facultat de Formació del Professorat); Gemma Fonrodona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística); Teresa Anguera (vicerectora de Política Docent i Cientíca)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

  Temps d’Educació està subjecta a una llicència Creative Commons 3.0 de Reconeixement - No Comercial - Sense Obres Derivades. Podeu consultar la llicència completa a: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), In-Recs (Universitat de Granada), Latindex (UNAM, Mèxic), Dialnet (Universitat de la Rioja), ERIH (European Science Foundation), Ulrich’s (ProQuest), FRANCIS-INIST (Institut de l'Information Scientique et Technique-CNRS), SOCIOLOGICAL ABSTRACTS (ProQuest LLC, Bethesda).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Educació superior
Josep Carreras Barnés
Universitat de Barcelona 


Introducció
Com hem comentat en un article anterior , el govern del Partit Socialista Obrer Español (PSOE) sorgit de les eleccions generals de 2004, en compliment del seu programa elec-toral, va presentar un primer avantprojecte de llei de modificació de la Llei Orgànica d'Universitats (LOU) a la fi d'octubre de 2005 . El document va rebre àmplies crítiques per part de governs autonòmics, del Partit Popular (PP), de les organitzacions sindicals, d'associacions de professors universitaris i de la Conferència de Rectors de les Universi-tats Espanyoles (CRUE), que van presentar nombroses esmenes. Renovada la direcció del Ministeri d'Educació i Ciència (MEC), al maig de 2006, va donar a conèixer una nova versió de l'avantprojecte de llei que va recollir algunes de les esmenes presentades. Al final de juny, el Consell de Ministres va aprovar un nou text de l'avantprojecte de llei que, previ informe del Consell d'Estat , va donar origen al text definitiu del Projecte de Llei Orgànica que, amb data 1 de setembre, va ser aprovat pel Consell de Ministres i remès a les Corts . Completada la tramitació parlamentària, el 29 de març de 2007 va tenir lloc la ratificació definitiva de la Llei pel Congrés dels Diputats amb el vot afirmatiu de tots els grups parlamentaris amb l'única excepció del PP, i el text es va publicar en el Butlletí Oficial de l'Estat el 13 d'abril . En aquest article comentem els canvis introduïts per la Llei Orgànica de Modificació de la Llei Orgànica d'Universitats (LOMLOU) en la normativa referent al professorat contractat permanent i les seves repercussions en la selecció del mateix.